Predsednik lokalnega odbora dr. Peter Umek in vodja svetniške skupine dr. Dragan Matić predstavila delo SMC v Ljubljani  

Predsednik lokalnega odbora dr. Peter Umek in vodja svetniškega kluba dr. Dragan Matić sta na današnji novinarski konferenci predstavila delo SMC v Ljubljani in izpostavila prizadevanja za protipoplavno varnost, s čimer bi lahko nadgradili tudi obstoječi sporazum med glavnim mestom in državo, za izenačevanje kvalitete življenja v centru in na obrobju, za večjo in bolj enakomerno vlogo četrtnih skupnosti, varne kolesarske steze tudi na obrobju mesta, vzpostavitev varne sobe za odvisnike in za pomoč zavetišču Gmajnice, ki je v skrb zbujajočem stanju.

Predsednik LO SMC Ljubljana dr. Umek je uvodoma spomnil, da je novo vodstvo LO nastopilo septembra lani, da imajo svetnike v vseh 17 četrtnih skupnostih in napovedal omizja o lokalni samoupravi, novem zakonu o zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami in protipotresni varnosti, akcijo zbiranja odej in hrane za zavetišče za živali Gmajnice ter aktivnosti v podporo kolesarjenju in hoji.

Vodja ljubljanske svetniške skupine in poslanec v DZ dr. Matić je izpostavil, da so v mestnem svetu konstruktivna opozicija in se o vsaki pobudi in projektu opredeljujejo na podlagi razmisleka, kaj je dobro za meščane in mesto. Kot velik korak naprej je dr. Matić ocenil začetek uresničevanja zavez iz Zakona o glavnem mestu, to je podpis sporazuma med mestom in državo, ki sta ga maja letos kot prva v samostojni Sloveniji podpisala premier dr. Miro Cerar in župan Zoran Jankovič. Dr. Matić je napovedal, da bodo v svetniški skupini predlagali nadgraditev sporazum med mestom in državo s točko o protipoplavni varnosti. Ravno tej temi je namreč svetniška skupina v dveh letih namenila največjo pozornost. Uspela je  zagotoviti posebno postavko v ta namen v mestnem proračunu in povečevanje deleža finančnih sredstev, kar pa je še vedno »absolutno premalo«. Matić je opozoril tudi na zamujanje pri izvajanju že sprejetih ukrepov s področja protipoplavne varnosti.

V ljubljanski SMC se bodo zavzeli tudi za načrtovanje protipotresne zaščite javnih stavb, kar gre z roko v roki z energetsko sanacijo stavb.

Mestna svetnica Ana Žličar je podrobneje predstavila pobudo o vzpostavitvi varne sobe za odvisnike, ki jih je v Ljubljani po grobih ocenah med 9.000 do 11.000. Zloraba drog poteka v javnih parkih, sanitarijah in javnih zgradbah, mesto samo pa tega ne more rešiti, zato je nujno povezovanje in sodelovanje z državo. »Z varno sobo se zelo zmanjša nevarnost, da se okužbe širijo med prebivalstvo,« je dejala Žličarjeva.

Četrtni svetnik Andrej Klemenc je predstavil pobudo za še večjo uporabo koles v vsakdanjem življenju in opozoril, da se kolesarski problem ne konča na robu Ljubljane, ampak se tam nadaljuje. V večjih mestih zato kolesarske poti usmerjajo ven iz mesta na obrobje, tako da hkrati sproščajo vedno bolj turistično obremenjen center mesta.

Četrtna svetnica Vesna Ugrinovski pa je predstavila opažanja njihove skupine četrtnih svetnikov med obiskom zavetišča Gmajnice. Ugotovili so, da prostori niso ustrezni ne za živali niti za tam zaposlene. Takšno oceno pa je v svoji odločbi podal tudi inšpektor. Mestna občina je sredstva za izgradnjo novih prostorov načrtovala, potem pa prestavila. V lokalnem odboru so se zato odločili za akcijo zbiranja odej, rjuh, dek in hrane za pse in mačke, da, kot je podarila, »vsaj malo olajšajo prehod v zimo«.

Na tiskovni konferenci so še opozorili, da je bilo v Ljubljani veliko narejenega in da ne oporekajo učinkovitosti sedanjemu županu, opozorili pa so na način, na kakršnega mestna politika deluje, saj ne upošteva predlogov opozicije, in na nujnost, da se mestno politiko vodi pregledno. Zadržek za morebitno koalicijsko sodelovanje s sedanjo mestno oblastjo pa je senca, ki jo na župana mečejo predkazenski postopki, ki še potekajo in ki jih je potrebno razčistiti.