Predsednik LO Maribor Špenga: V SMC ne bomo zavirali razvoja, dokler bo koristil Mariborčanom!

V SMC ne bomo zavirali razvoja, dokler bo koristil Mariborčanom! Reševanje vprašanja sortirnice se vleče že iz mandata 2006-2010, ko so parcialni interesi onemogočili njeno izgradnjo. Takšni boji niso v prid Maribora. Za odločitev o postavitvi sortirnice v Mariboru so potrebne jasne strokovne in utemeljene razlage vseh faz izgradnje in njenega kasnejšega delovanja.
P1000197

Potrebno je zagotoviti, da bodo postopki izvedeni pravilno in v skladu z zakonodajo. Ko bodo vse te zahteve izpolnjene in bodo pokazale, da bodo meščani Maribora na podlagi pozitivne odločitve o sortirnici pričeli prejemati enake ali nižje položnice, bo projekt dobil podporo SMC. V stranki modernega centra se zavedamo, da se ločevanje odpadkov mora izvajati. To zahteva evropska direktiva.

V SMC smo predlagali tudi sklep s katerim želimo na konstruktiven, transparenten in zakonit način poiskati rešitev za Maribor. S predlaganim sklepom se mestnim svetnikom v namen odločanja o najemu kredita Javnega podjetja Snaga d.o.o. zagotovi podatke, ki jih potrebujejo še pred sprejemom odločitve.

IMG_0455

Podatki morajo zajemati vsaj podatke o zadostnih in razpoložljivih količinah nesortiranih odpadkov, podatke o stroškovni primerljivosti izgradnje sortirnice z drugimi že izgrajenimi sortirnicami, podatke o predvideni ekonomiki poslovanja, okoljevarstveno soglasje pristojnega ministrstva in pozitivno mnenje ministrstva za finance.