Predsednik LO Maribor Andrej Špenga: Nova knjižnica v Mariboru je realnost

V SMC Maribor so na drugi šolski dan v mestu, ki kliče po razvojnih projektih in prenovah, predstavili projekt prenove Rotovškega trga in Mariborske knižnice. Za izvedbo projekta so na voljo evropska sredstva, prav tako so pripravili vso potrebno dokumentacijo za prijavo projekta. Delež, ki bi ga morala sofinancirati mestna občina Maribor je 20% vrednosti investicije. Z uspešno realizacijo projekta bi se celovito prenovilo in uredilo celotno območje Rotovškega trga, univerzitetno mesto Maribor pa bi tudi dobilo prenovljeno Mariborsko knižnjico.

Projekt so v SMC Maribor simbolično predstavili drugi šolski dan, saj je lahko prav nova knjižnica zakladnica znanja in literature, ki bo vsem šolarjem ponudila potrebna znanja in gradiva za uspešno šolanje in pridobitev želene izobrazbe. Zato so svetniki SMC za naslednjo sejo mestnega sveta v obravnavo predlagali potrebno že pripravljeno gradivo. O tem se bodo pred sejo pogovorili tudi s predstavniki vseh strank in list ter si tako prizadevali pridobiti čim širšo podporo. Na ta način želijo mestu in vsem Mariborčanom storiti nekaj dobrega, županu in njegovi ekipi pa pomagati pri njegovem delu za dobro mesta in ljudi.

V predlogu SMC je tako Mariboru ponujena možnost, da s pomočjo sofinanciranja iz EU sredstev v višini 80%, to je okoli 10 milijonov evrov, pridobi nujno potrebno in najbolj obiskano kulturno institucijo v mestu, ki jo redno uporabljajo vse generacije občanov in drugih uporabnikov. Preostalih 20% vrednosti investicije pa bi bil lastni delež občine, ki ga je mogoče realizirati v proračunih MOM za leto 2017 in 2018.

»Projekt ureditve Rotovškega trga in Mariborske knjižnice bo ohranil in nadgradil pomen mestne hiše in trga ob njem, s čimer se ohranja pomemben objekt kulturne dediščine v mestu. S prenovo degradiranega območja v starem mestnem jedru bi bistveno vplivali na kakovost življenja občanov mesta Maribor. Prednost tega projekta je, da združuje in rešuje dva objekta, knjižnico in trg. S tem je dosežena racionalizacija in učinkovita raba prostora,« je ob tem poudaril predsednik SMC Maribor Andrej Špenga.

Kot prednostna naloga je projekt prepoznan in vključen v Nacionalni program kulture in Lokalni program kulture, prav tako je že pripravljena vsa potrebna projektna dokumentacija in pridobljeno veljavno gradbeno dovoljenje.

Maribor in regija knjižnico potrebujeta, saj je najbolj obiskana kulturna institucija v mestu. Mariborska knjižnica ima v vseh enotah 900.000 obiskovalcev in 1,7 milijona izposoj letno. Samo Knjižnica Rotovž ima že v sedanjih slabih prostorskih pogojih 180.000 obiskovalcev in 620.000 enot izposoje. V prostorih Knjižnice Rotovž obiskovalci letno poiščejo skoraj 96.000 informacij iz gradiva in elektronskih informacijskih virov. Knjižnica je tudi središče za vse tiste, ki se spopadajo z družbeno izključenostjo in kulturno izolacijo. V prihodnje pa mora, skupaj s prenovljenim trgom, kjer bo nastal večnamenski prireditveni prostor, postati del mesta, ki povezuje Mariborčane vseh generacij.