Predsednik Evropske komisije Juncker pozdravil predlog dr. Cerarja o pomoči Makedoniji

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je danes v odgovoru na pismo slovenskega premierja Mira Cerarja pozdravil njegov predlog, naj vse članice EU pomagajo Makedoniji pri zagotavljanju nadzora na meji z Grčijo z napotitvijo policistov in z opremo. Slovenske izkušnje so lahko po Junckerjevih besedah pri tem še posebej koristne. Pri tem je šef komisije opozoril, da evropska zakonodaja ne omogoča namestitve osebja v sklopu operacije evropske agencije za zunanje meje Frontex na ozemlju tretje države, a da so v okviru predloga za vzpostavitev evropske mejne in obalne straže predlagali spremembe, ki bi to omogočile.

Ob upoštevanju teh omejitev komisija sicer pripravlja alternativne možnosti podpore Makedoniji v okviru Frontexa za okrepitev upravljanja meje in zmogljivosti pri obravnavi prošenj za azil, je izpostavil Juncker in spomnil, da Frontex pomaga nadzorovati mejo med državama tudi s pomočjo Grčiji. Juncker se je v pismu odzval tudi na Cerarjev poziv k opredelitvi skupnih meril za vstop beguncev v EU. Šef komisije je spomnil na dogovor z oktobrskega mini vrha EU in Zahodnega Balkana, da lahko članica zavrne vstop državljanu tretje države, če ta ne želi zaprositi za mednarodno zaščito.

Članice bi po Junckerjevih navedbah tako dejansko morale zavrniti vstop na zunanji meji državljanom tretjih držav, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop in ki niso zaprosili za azil, čeprav so imeli priložnost za to. Enako velja po njegovih besedah za Makedonijo in druge nečlanice na balkanski poti. “To pomeni, da begunec bodisi zaprosi za azil in izpolni zahteve za pravi azil v skladu z veljavno zakonodajo bodisi oseba ni upravičena do vstopa na ozemlje,” je v pismu slovenskemu premierju zapisal šef komisije.

Juncker je v pismu izpostavil tudi strinjanje držav na zahodnobalkanski migracijski poti, da ne spodbujajo toka beguncev ali migrantov na mejo druge države v regiji. Politika puščanja beguncev skozi državo brez obveščanja sosednje države ni sprejemljiva, je zapisal. Šef komisije se je v pismu z današnjim datumom na treh straneh in pol Cerarju zahvalil za predloge, ki poudarjajo potrebo po ohranitvi zagona za krepitev prizadevanj na zahodnobalkanski poti, kar terja popolno predanost vseh akterjev – članic unije, tretjih držav ter institucij in agencij EU.

Juncker se poleg tega v pismu strinja, da je Grčija pod izjemnim pritiskom in spomni na pomoč državi, ki se že izvaja. Znova je opozoril, da je solidarnost vseh članic, tudi s pospešitvijo načrta za premestitev beguncev znotraj unije, prav tako ključna, ter izpostavil pomen učinkovitega vračanja nezakonitih migrantov v države izvora ali tranzitne države.
“Sistematično in hitro moramo vračati tiste, ki ne potrebujejo mednarodne zaščite, če želimo zagotoviti javno zaupanje in osredotočiti sredstva na sprejemanje rekordno visokih številk resničnih beguncev,” poudarja Juncker v pismu.

Cerar je pobudo za zaustavitev neregularnega toka migracij v začetku minulega tedna v pismu naslovil na voditelje držav članic EU. V petek je sporočil, da so pobudo podprle ključne države Zahodnega Balkana – Hrvaška, Srbija in Makedonija ter višegrajske države – Češka, Madžarska, Poljska in Slovaška ter da je naletela na pozitiven odziv tudi v nekaterih drugih članicah EU in v Bruslju.

 

FULL ARTICLE IN ENGLISH

European Commission President Jean-Claude Juncker welcomed in a letter on Monday Prime Minister Miro Cerar’s initiative for additional assistance to Macedonia in strengthening controls at its border with Greece. Cerar proposed to Juncker and other EU leaders on Monday that the bloc should offer help with controlling the Greek-Macedonian border to help stop illegal migrants who managed to get into Greece.