Predsednik DZ krepil medparlamentarne odnose z Avstrijo

Foto: DZ

V ponedeljek, 29. junija 2020, smo v Državnem zboru obeležili prvi dogoedek vezan na predsedovanje Slovenije Svetu EU v drugi polovici prihodnjega leta. Preko videokonference je potekal slovesni podpis Izjave parlamentov Zvezne republike Nemčije, Republike Portugalske in Republike Slovenije v zvezi z izvedbo parlamentarne dimenzije tria predsedstev Sveta Evropske unije od 1. julija 2020 do 31. decembra 2021. Izjava, katere podpis predstavlja zavezo h krepitvi medparlamentarnega sodelovanja, se vsebinsko osredotoča na izkušnjo s pandemijo COVID-19, zlasti na nujnost koordiniranega odziva politike na nacionalni, predvsem pa evropski ravni. V Izjavi parlamenti tria predsedstev nadalje izpostavljajo odpravo omejitev na notranjem trgu, skupno odgovornost v boju proti podnebnim spremembam in ohranjanju biotske raznovrstnosti, čimprejšnje ponovno omogočanje uresničevanja temeljnih svoboščin in pravic državljank in državljanov ter čimprejšnjo ponovno vzpostavitev polnega delovanja schengenskega območja. Kar se tiče zunanje dimenzije, parlamenti tria predsedstev poudarjajo potrebo po večji enotnosti Evropske unije v zunanjih odnosih, krepitev njene varnostne dimenzije ter pomen ohranjanja evropske perspektive za države Zahodnega Balkana. Predsednik je v svojem nagovoru uvodoma poudaril pomen parlamentarne dimenzije predsedovanja, saj daje vključenost nacionalnih parlamentov večjo legitimnost odločitvam Sveta EU in Evropske komisije, kar še posebej velja v obdobju po brexitu. Nadalje se je sogovornikom zahvalil za upoštevanje amandmajev, sprejetih na Odboru za zadeve Evropske unije. Ob koncu svojega nagovora je izrazil zadovoljstvo, da je pred triom parlamentov 18 mesecev tvornega sodelovanja in vsem sogovornikom zaželel čim bolj uspešno predsedovanje.

V luči priprave na prvi delovni obisk v Republiki Avstriji je predsednika v torek, 30. junija 2020, sprejel predstavnike slovenske narodne skupnosti v Republiki Avstriji. Predstavniki slovenske narodne skupnosti so predsedniku povedali, da v zadnjih letih na področju statusa narodnih skupnosti opažajo nekatere premike, ki se še posebej čutijo ob letošnji 100. obletnici Koroškega plebiscita, ki poteka v vzdušju dialoga in evropskega duha. Sogovorniki so predsedniku Zorčiču predstavili svoje poglede na status ter pravice slovenske narodne skupnosti. Izmenjali so si poglede predvsem glede izzivov dvojezičnosti vzgojno-izobraževalnega sistema in oblikovanja skupnega kulturnega prostora v zamejstvu, podrobneje pa so predstavili tudi delovanje svojih organizacij v zamejstvu, ki se osredotočajo na zaščito pravic slovenske manjšine ter vzpostavljanje jezikovnih in kulturnih stikov s Slovenijo. Poudarili so tudi pomen digitalizacije, ki predstavlja sredstvo za prepoznavnost slovenske narodne skupnosti tudi v digitalnem svetu. Med izzive, ki so kratkoročneje rešljivi, pa so uvrstili pomanjkanje financiranja medijskega, kulturnega in gospodarskega življenja.

Na 72. redni seji Kolegija predsednika DZ v sredo, 1. 7. 2020, je bil potrjen dnevni red 19. redne seje zbora, ki se bo pričela v četrtek, 9. julija 2020. Tudi to plenarno zasedanje Državnega zbora bo obarvano predvsem s sprejemanjem ukrepov vezanih na epidemijo koronavirusa.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je bil 2. julija 2020, na delovnem obisku v Republiki Avstriji, kjer se je na Dunaju srečal s predsednikom Državnega zbora Republike Avstrije mag. Wolfgangom Sobotko. Predsednik Državnega zbora se je sogovorniku mag. Sobotki uvodoma zahvalil za sprejem in izrazil zadovoljstvo nad obojestransko pripravljenostjo za utrjevanje vezi ter dobrega medsosedskega in medparlamentarnega sodelovanja. Predsednika sta nadalje ocenila položaj slovenske narodne skupnosti v Avstriji. Predsednik Zorčič je od predsednika mag. Sobotke dobil zagotovila, da bo predlog temeljnega zakona o zaščiti narodnih skupnosti, ki predvideva ureditev glavnih pravic manjšin, v parlamentarnem postopku že letos jeseni, obenem pa izpostavil tudi vprašanje povišanja financiranja slovenske narodne skupnosti. Predsednika parlamentov sta spregovorila tudi o pandemiji covida-19 in se strinjala, da bi morale države budno spremljati epidemiološko situacijo na terenu in se zavzeti za ukrepe, ki bodo čim manj invazivni za gospodarstvo. Sobotka je na srečanju izrazil zanimanje za nedavno sprejete spremembe poslovnika DZ in etični kodeks. Predsednika sta ob koncu obiska potrdila svoje naslednje srečanje, ki bo potekalo na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem. Predsednik Zorčič je še izrazil zadovoljstvo nad delovnim obiskom in dejal, da ima namen tudi v prihodnje gojiti medparlamentarne odnose, še zlasti s parlamenti sosednjih držav.

V četrtek, 2. julija 2020 se je sicer v DZ obeležilo še eno pomembno obletnico v obdobju obeleževanja 30. obletnic številnih dogodkov, ki so zaznamovali proces našega osamosvajanja. Slovenska skupščina je na skupni seji zborov 2. julija 1990 »izhajajoč iz pravice slovenskega naroda do samoodločbe in v skladu z amandmaji k ustavi Republike Slovenije ter z določbami Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah« sprejela Deklaracijo o suverenosti države Republike Slovenije, s katero je jasno in nedvoumno izkazala namero za uresničitev ideje o samostojni državi.

Teden je predsednik zaključil s sprejemom francoske veleposlanice v RS Florence Ferrari, s katero sta izmenjala poglede na trenutno epidemiološko situacijo.

Oznake: