Predsednik DZ dr. Brglez poziva k pomoči in sodelovanju ob begunski problematiki v Sloveniji

Predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez poziva k sodelovanju in pomoči ob begunski problematiki v Sloveniji:

Spoštovane državljanke in državljani,

begunska in migrantska kriza, ki se v zadnjih mesecih odvija, se je – tudi zaradi neodgovornosti določenih politikov v sosednjih državah – prelila na naše meje in ozemlje. Ker je Slovenija demokratična država in članica Evropske unije, mora ob vstopu v našo državo postopati tako, kot ji zapovedujejo mednarodne pogodbe in članstvo v Evropski uniji. Pri tem mora Slovenija zaradi lastne Ustave, kolikor je le mogoče, poskusiti omiliti krizo, ki se odvija na slovenskih mejah, ter v skladu z zagotavljanjem človekovih pravic in človekovega dostojanstva poskrbeti za vse tiste, ki bi želeli zaprositi za mednarodno zaščito ali prestopajo našo mejo.

Položaj, v katerem se je znašla Slovenija, je izrazito težak in nezavidljiv. Ne glede na to, je cilj vseh političnih akterjev, da skušamo vsak po svojih kanalih in v okviru svojih zmožnosti konstruktivno pripomoči k vsaj delnemu reševanju omenjene problematike. Žal je Slovenija sama ne bo mogla rešiti, rešili jo bomo lahko le v skupnih naporih z ostalimi članicami Evropske unije. Kljub temu pa želim zagotoviti, da se politični akterji v Sloveniji med seboj nenehno usklajujemo na podlagi vseh informacij, ki jih imamo. Naš cilj je, da čim bolj zmanjšamo človeško stisko ljudi, ki so prispeli do naših meja, a ob zavedanju, da enostranska dejanja, kot bi bile npr. kršitve pogodb, lahko pripeljejo do velike škode prav za tiste, ki so naše pomoči najbolj potrebni.

Spoštovani državljani in državljanke,

ko smo se v 90-ih letih soočali s podobno krizo, smo vedeli, kako ravnati. Pomagali smo ljudem, ki so bili potrebni naše pomoči. Kriza, ki je takrat izbruhnila, nas ni razdelila, ampak nas je povezala. Ponovno smo dokazali, da nam je, državljanom in državljankam Slovenije, ki smo si svojo državo priborili, mar za druge, naše bližnje prijatelje, ki so v Sloveniji iskali zatočišče v svojem begu iz vojnih območij. Danes je Slovenija pred ponovnim, a v marsičem drugačnim in še večjim izzivom. Vem, da tudi tokrat lahko računam na vašo pomoč in sodelovanje. A pri tem vas prosim, da ne delujete na svojo roko.

Uradni organi naše domovine postopajo po pravilih, ki jim je Republika Slovenija zavezana, zato je kakršnokoli delovanje mimo teh pravil lahko prej v škodo kot v korist beguncem in migrantom. Raje, kot da ravnate na svojo roko, se – če želite pomagati – priključite organiziranemu delovanju človekoljubnih organizacij (Rdečemu križu, Slovenski karitas in drugim), ki v sodelovanju z državnimi institucijami pomagajo ljudem, ki se zatekajo v našo državo. Verjamem, da bodo vaših predlogov in pomoči veseli. Predvsem pa vas pozivam, spoštovani državljani in državljanke, da se ob teh dogodkih ne razdvajamo in raje kot naše notranje razlike pokažimo, česa smo sposobni, ko stopimo skupaj.

Na koncu naj ponovno izrazim svojo hvaležnost vsem tistim, ki se v zadnjih dneh trudite opravljati svoje dolžnosti, policistom, članom civilne zaščite in prostovoljcem humanitarnih organizacij, torej vsem tistim, ki ste, in še boste pomagali. Če bomo v tej krizi stopili skupaj, jo bomo premagali. V preteklosti smo pokazali, da je slovenski narod človekoljuben. Verjamem, da lahko to spet pokažemo, predvsem tako, da skupaj z ostalimi deležniki pomagamo tistim, ki našo pomoč želijo sprejeti, seveda ob spoštovanju pravil, ki jim je Slovenija zavezana tako z mednarodnimi pogodbami kot tudi z določili znotraj svojega notranjepravnega reda.

dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora