Predsednik DZ dr. Brglez ob 25-letnici “izbrisanih: “To dejanje je bilo neustavno, nezakonito in napačno”

Spoštovani državljanke in državljani,

jutri bomo obeležili 25-letnico nastanka t. i. izbrisa, kršitve človekovih pravic, ki se v naši državi ne bi smela zgoditi. Ustavno sodišče je v svoji odločbi U-I-284/94 ugotovilo, da je zakonodajalec s sprejemom Zakona o tujcih, sprejel zakon, ki ni predvidel, kaj se zgodi, če posamezniki, ki so pri nas stalno prebivali, po izteku šestmesečnega roka državljanstva ne pridobijo (zanj ne zaprosijo, je njihova vloga zavržena, zavrnjena ali pa je bil postopek za pridobivanja državljanstva ustavljen). Posledica tega je bil njihov izbris iz registra stalnega prebivališča, ki v Sloveniji omogoča številne ekonomske in socialne pravice.

Danes, petindvajset let pozneje, bi bilo iskanje »krivcev« za to dejanje, ki je bilo neustavno, nezakonito in napačno, neplodno, saj jih je bilo žal preveč udeleženih; sočasno pa je neprimerno, nedostojno in zavržno še vedno predvsem namigovanje določenih političnih akterjev, da so bili med izbrisanimi samo tisti, ki naj bi nasprotovali slovenski osamosvojitvi oz. naj bi bili izbrisani špekulantje, ki so čakali, da bodo videli, kam se bo v zvezi s slovensko osamosvojitvijo obrnilo kolo zgodovine. Mnoge individualne zgodbe ljudi, ki jim je država Slovenija, predvsem pa zakonodajalec in vlada, prizadejala to veliko krivico, kažejo prav nasprotno.

Slovenija je in mora biti država vseh tistih, ki so si svoj dom ustvarili na našem prostoru med Alpami in Jadranskim morjem. Najprej vseh državljank in državljanov, pa tudi vseh drugih, ki tukaj prebivajo in želijo konstruktivno prispevati k razvoju naše skupne domovine. Zato moram poudariti, da je bil izbris določene skupine prebivalcev temen madež nastajanja samostojne slovenske države, ki smo ga s pomočjo Ustavnega sodišča (kateremu takratna politika ni sledila) in predvsem Evropskega sodišča za človekove pravice (katerega razsodbo je takratna politika spoštovala) formalno odpravili.

Slovenski parlament je leta 2013 sprejel zakon, ki omogoča tistim, ki so bili izbrisani, simbolno denarno odškodnino. Da je zakonodajalec to uredil formalno primerno, je potrdilo tako Evropsko sodišče za človekove pravice kot tudi Odbor ministrov Sveta Evrope.

Končno: kot poslanec in kot predsednik Državnega zbora se želim vsem tistim, ki se jim je “z izbrisom” zgodila krivica, javno opravičiti za to dejanje, pa tudi za vse trpljenje, poniževanje in klevetanje, ki so ga bili deležni v času dokazovanja tega, da jim je bila storjena krivica. Z vidika funkcije, ki jo izvajam, je to opravičilo nujno, z vidika vrednot, ki sem jim zvest, pa tudi osebno.