Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič se je preko videokonference sestal s predsednikom Skupščine Črne gore

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič se je prek video povezave pogovarjal s predsednikom Skupščine Črne gore Aleksom Bečićem. Za oba predsednika je bila to prva priložnost za medsebojno srečanje.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič se je prek video povezave pogovarjal s predsednikom Skupščine Črne gore Aleksom Bečićem. Predsednika sta izrazila zadovoljstvo nad odličnimi odnosi med Slovenijo in Črno goro. Predsednik Bečić je sogovorniku predstavil cilje črnogorskih oblasti, ki stremijo k krepitvi evroatlantskih povezav in Črne gore kot proevropske in zahodne države. V luči približevanja Črne gore EU bodo izkušnje Državnega zbora pri implementaciji evropske zakonodaje izjemno dobrodošle, je povedal Bečić. Pogovor obeh predsednikov se je nanašal tudi na notranjepolitične razmere v Črni gori, na članstvo Črne gore v NATO in slovenske naložbe pri projektih v Črni gori. Predsednika sta se zavzela za okrepitev gospodarskega sodelovanja med državama, še posebej za razvoj turizma, ter za povečano blagovno izmenjavo. Srečanje predsednikov je bilo namenjeno tudi izmenjavi pogledov na trenutne epidemiološke razmere ter na delovanje obeh parlamentov v teh okoliščinah. Tako Državni zbor kot Skupščina Črne gore sta kot odgovor na trenutne epidemiološke razmere sprejela dopolnitve poslovnika, ki omogočata poslancem razpravo in glasovanje na daljavo. Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je ob koncu pogovora pozdravil pomen tovrstnih srečanj na najvišji ravni, četudi prek video povezave. V prihodnjih dneh tako že načrtuje video srečanje s predsednico norveškega parlamenta Tone Wilhelmsen Troen.

Na vljudnostnem obisku v Državnem zboru je predsednik Zorčič sprejel veleposlanika Švicarske konfederacije Denisa Knobla. Veleposlanik je predsedniku Zorčiču izročil pismo Predsednika Nacionalnega sveta Švicarske konfederacije, s povabilom na uradni obisk, ki ga je predsednik sprejel. Strinjala sta se, da bo obisk odlična priložnost za izmenjavo mnenj in poglobitev medparlamentarnih odnosov.
V nadaljevanju tedna se je predsednik Zorčič srečal še z veleposlanico Republike Turčije in začasno odpravnico poslov na veleposlaništvu Portugalske republike Luiso Pais Lowe, ki je predsedniku predstavila program in prioritete portugalskega predsedovanja Svetu EU. Sogovornika sta se strinjala, da bo v času predsedovanja obeh držav osredotočenost EU na premagovanje posledic epidemije, ključna.

Predsednik je v luči aktualne epidemiološke situacije sklical delovni posvet z vodji poslanskih skupin, na katerem je beseda tekla o možnosti izvedbe tajnega glasovanja izven sedeža DZ. Različni pogledi poslanskih skupin na potencialno urejanje tega področja so pokazali, da rešitve ne bo mogoče doseči čez noč, saj odpira pomembna pravna in etična vprašanja.