Predsednik Dr. Miro Cerar z 9 glasovi ZA in brez glasu PROTI dobil zeleno luč pristojnega odbora

Članice in člani Odbora za zunanjo politiko v Državnem zboru, so predstavitev kandidature predsednika dr. Mira Cerarja za ministra za zunanje zadeve, z 9 glasovi ZA in brez glasu PROTI, potrdili kot ustrezno.

Dr. Cerar je uvodoma poudaril, da je bil zadnja štiri leta kot predsednik vlade zelo dejaven na mednarodnem področju in aktivno prispeval k uveljavljanju slovenskih zunanjepolitičnih ciljev. “Vesel sem, da smo ravno v času mandata vlade, ki sem jo vodil, leta 2015, sprejeli Strategijo zunanje politike.” Dodal je še, da si bo prizadeval za odprto, uravnoteženo in enotnejšo zunanjo politiko. “Pomembno je, da ima Slovenija prijateljske odnose in odprt dialog z vsemi državami po svetu.”

Glede vprašanja Hrvaške je predsednik najprej izpostavil, da si želi dobrih medsosedskih odnosov in dialoga, a da se v preteklosti ta država na nekaterih pomembnih področjih ni izkazala kot verodostojen partner.  Po njegovem mnenju je nujno, da Hrvaška arbitražno odločbo prej ali slej implementira. Odločitev o tem je Slovenija prenesla na pravni nivo, o tem bo sedaj odločalo Evropsko sodišče. “V vsakem primeru pa ta odločba zavezuje Hrvaško, da jo spoštuje in uresnični in na tem bom vztrajal tudi kot minister za zunanje zadeve, če bom danes dobil podporo. Trdno verjamem, da je za zaščito slovenskih interesov treba slediti pravni poti.”

Glede pozicioniranja naše države znotraj Evropske unije, se moramo po mnenju dr. Cerarja zavedati, da smo jedrna članica EU. “Zaradi podobnih pogledov na številna vprašanja menim, je treba nadaljevati s sodelovanjem z državami Beneluksa in ga krepiti. Prizadeval si bom, da bomo več pozornosti namenili gospodarski dimenziji sodelovanja s temi državami.”

Predsednik je v predstaviti veliko pozornosti namenil tudi gospodarski diplomaciji in kadrovski okrepitvi resorja. Po njegovem mnenju mora gospodarska diplomacija predstavljati viden del zunanjepolitičnih aktivnosti. Poskrbeti je treba za prihod tujih vlagateljev ter okrepiti mrežo gospodarskih svetovalcev na konzulatih, je prepričan Cerar. Namesto osredotočanja samo na EU, Rusijo in Balkan je treba iskati priložnosti tudi v bolj oddaljenih državah, je dejal in pokazal na Kitajsko, Japonsko, afriške in zalivske države.

“Ključnega pomena za učinkovito izvajanje nalog, tako v notranji kot v zunanji službi, so obseg proračunskih sredstev in kadri. Predvsem v luči predsedovanja Evropski uniji leta 2021 je nujno zaposlovanje pripravnikov in ustrezna organizacija priprav.”

Predsednik se je po glasovanju zahvalil članicam in članom pristojnega odbora za izkazano podporo ter zaupanje. Ob tem je dejal, tako kot v vlogi predsednika vlade, tudi naloge ministra za zunanje zadeve opravljal odgovorno ter v korist naše Slovenije in vseh nas.