Predsednik dr. Miro Cerar in generalni sekretar Andrej Klemenc na obisku v Beli Krajini

Predsednik SMC dr. Miro Cerar je v petek v družbi generalnega sekretarja stranke Andreja Klemenca v Metliki srečal s člani SMC iz Bele Krajine. Pogovor je tekel o evropskih volitvah, aktualnem političnem dogajanju in izzivih regije. Lokalna mreža je enotna in motivirana za delo. Pred srečanjem je dr. Cerar nagovoril mlade na zaključku regionalnega srečanja Evropa v Šoli.

Dr. Cerar se je pred srečanjem udeležil zaključnega regionalnega srečanja Evropa v šoli, kjer je nagovoril mlade udeležence natečaja, jim čestital za ustvarjalnost ter podelil nagrade.

Začetki natečaja Evropa v šoli segajo v leto 1995, od leta 2005 pa potekajo pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije, od leta 2015 pa je partner natečaja tudi Ministrstvo za zunanje zadeve. Teme natečaja so povezane s cilji trajnostnega razvoja. V letošnjem šolskem letu so učenci s pomočjo mentorjev ustvarjali pod naslovom Snemimo roza-modra očala, obravnava tema pa je bila enakost spolov.

Minister dr. Cerar je v govoru dejal, da ga veseli, kadar lahko govori z ljudmi, ki so se izkazali s svojo ustvarjalnostjo, radovednostjo in željo po spoznavanju sveta in drugih kultur. Zbrani v Kulturnem domu Metlika te želje niso izkazali le doma in v šoli, ampak so se prav posebej izkazali na natečaju. Izpostavil pa je tudi pomen zavzemanja za enakopravnost spolov: “Danes živimo v drugačnem svetu. Državljani se zavedajo, da so družbe bogatejše, če so njihovi člani dobro izobraženi in imajo moški in ženske enake pravice. Države se zavedajo, da je enakost med spoloma ena izmed temeljnih vrednot družbe. Da moramo vsi imeti enak dostop do izobrazbe in poklica, enake možnosti v karieri in plačilu. Družba, ki ne spoštuje vseh svojih članov, ni bogata družba.”

V projektu Evropa v šoli je minister pred 13 leti tudi sam sodeloval kot profesor. Kot je dejal, tedaj ni niti slutil, da bo ta imeniten projekt prerasel v tako mogočno gibanje, ki danes združuje že 7.000 šolark in šolarjev. (Vir: MZZ)