Predsednik dr. Cerar na vrhu v Londonu o pomenu sodelovanja z državami Zahodnega Balkana

Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar se je v Londonu udeležil vrha berlinskega procesa, foruma držav članic EU, ki odločno podpirajo evropsko perspektivo držav Zahodnega Balkana, ter Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Kosova, Makedonije in Srbije. Premier Cerar je na srečanju poudaril, da bo Evropska unija zares zaokrožena celota šele, ko bodo vanjo vključene vse države regije, kar je tudi zagotovilo stabilnosti in prihodnosti za regijo. Po njegovih besedah ima berlinski proces pomen predvsem zaradi gradnje zaupanja med državami.

Premier Cerar je na zasedanju poudaril, da je pomembna proaktivnost držav, ki sodelujejo v berlinskem procesu, pri tem pa mora aktivno vlogo s konkretnimi aktivnostmi in podporo nadaljevati tudi Evropska unija. »V prvi vrsti pa se pričakuje, da države regije nadaljujejo z odgovornim reformnim procesom in da izpolnijo ustrezne pogoje za članstvo,« je poudaril slovenski premier.

Predsednik vlade poseben pomen berlinskega procesa prepoznava predvsem v gradnji zaupanja med državami, saj je regija še vedno obremenjena z odprtimi vprašanji. Kot dober primer je izpostavil nedavni dogovor o imenu med Grčijo in Makedonijo, za kar je obema prisotnima premierjema, Ciprasu in Zaevu, posebej čestital.
V ospredju razprav na tokratnem zasedanju so povezljivost, migracije, boj proti organiziranemu kriminalu in krepitev vladavine prava. V zvezi s povezljivostjo je premier Cerar navedel projekte na področju infrastrukture, vendar hkrati poudaril, da je danes digitalna povezljivost enako pomembna kot fizična.
»Sodelovanje, sploh na področjih migracij, preprečevanja tihotapljenja ljudi, organiziranega kriminala in boja proti korupciji, je za EU in države Zahodnega Balkana ključno. Dosedanje izkušnje kažejo, da se soočamo s skupnimi izzivi, ki jih lahko aktivno naslavljamo zgolj z roko v roki,« je poudaril predsednik vlade Cerar. Kot dobra primera sodelovanja je izpostavil slovensko pobudo za zaprtje balkanske migracijske poti leta 2016 in slovensko pobudo integrativnega upravljanja notranje varnosti. Kot temeljna elementa stabilnosti in sodelovanja je slovenski premier navedel vzpostavljanje institucij pravne države in krepitev vladavine prava, kar je pomembno tudi za izgradnjo stabilnega investicijskega okolja. »Samo družba, ki temelji na pravni državi in gospodarskem razvoju, lahko mladim ponudi dovolj priložnosti, da ostanejo in si ustvarijo življenje v regiji,« je dejal premier dr. Cerar.

Voditelji so na današnjem srečanju podprli t.i. sklepe predsedujoče, ki so mu priložene tri deklaracije: skupna deklaracija o regionalnem sodelovanju in dobrososedskih odnosih, skupna deklaracija o pogrešanih osebah in skupna deklaracija glede vojnih zločinov.