Predsednica odbora DZ za gospodarstvo Guček Zakošek: Spodbudni finančni kazalci v prvem četrtletju rezultati pravih smernic

Poslanka mag. Margareta Guček Zakošek ocenjuje, da je 2,9 % rast BDP v prvem četrtletju letošnjega leta glede na 2014 pozitiven podatek. Povečalo se je tudi zaupanje potrošnikov, ki menijo, da se je finančno in gospodarsko stanje izboljšalo v zadnjih 12-ih mesecih, hkrati pa so optimistični tudi za prihodnje leto. Okrevanje čuti tudi naša najmočnejša gospodarska panoga, turizem, ki prispeva skoraj 14 % k slovenskemu BDP-ju, poudarja poslanka:

Glede na primerjave z letom poprej ocenjujemo, da so pozitivni rezultati posledica tako dobrega dela slovenskega gospodarstva kot umiritve političnih razmer v državi v tem obdobju.

V SMC ugotavljamo, da vlada in koalicija uresničujeta nujne ukrepe za stabilnost države: vzdržne javne finance, spodbudno gospodarsko okolje, zagotavljanje socialne države in zagotavljanje človekovih pravic ter pravne države. Skorajšnje sprejetje Strategije upravljanja državnega premoženja in Zakona o fiskalnem pravilu bo še dodatno utrdilo obstoječe stanje in temelje za nadaljnji razvoj Slovenije.

Bruto domači proizvod (BDP) je bil v prvem četrtletju 2015 za 2,9 odstotka višji kot v istem četrtletju prejšnjega leta. BDP z izločenimi vplivi sezone in koledarja je bil v prvem četrtletju 2015 za 0,8 odstotka višji kot v četrtem četrtletju 2014 in za 3 odstotke višji kot v prvem četrtletju 2014.

Pozitivno podobo slovenskega gospodarstva pa nakazujejo tudi nekateri ostali kazalci, recimo rast delovno aktivnega prebivalstva (prvič po letu 2008) ter visoka stopnja zaupanja potrošnikov v gospodarsko in finančno stanje v Sloveniji (19 indeksnih točk glede na leto 2014). Ta namreč kaže na povečanje povpraševanja na trgu, ki je tudi podlaga za spodbudo tujim investitorjem.