Predlagani ukrepi tretjega protikoronskega paketa (PKP3)

V preteklem tednu so se koalicijske partnerice sestale na Brdu, kjer je pogovor tekel o točkah Predloga Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije SARS-COV-2 (PKP3).

Predlog zakona vsebuje začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 na področju dela, javnih financ, gospodarstva, kmetijstva, gozdarstva in prehrane, štipendij, subvencije študentske prehrane, visokega šolstva, infrastrukture ter javnega naročanja.

Eden izmed novo predlaganih ukrepov je delno subvenconiranje skrajšanega delovnega časa, s čimer bi se delodajalcem, ki izpolnjujejo pogoje omogočilo, da odredijo delo s krajšim delovnim časom, za preostanek do polnega delovnega časa pa delavca napotijo na čakanje. Delavec bi za delež skrajšanega delovnega časa prejel nadomestilo plače v višini 100%, za delež začasnega čakanja na delo pa 80 % nadomestila plače.

Številni ukrepi so predvideni predvsem na področju gostinstva in turizma, izmed katerih so najbolj odmevni turistični boni. Turizem je v Sloveniji izjemno pomemben, saj predstavlja kar 10% BDP in zaposluje preko 50.000 ljudi. Namen bona je izboljšanje gospodarskega položaja na področju turizma, ohranjanje delovnih mest v turizmu ter povečanje priliva v davčno blagajno.

Ukrepi so predlagani tudi za spodbujanje gospodarstva in infrastrukture preko finančnih spodbud v obliki nepovratnih in povratnih sredstev, zagotavljanja likvidnosti podjetij preko javnih skladov, dviga višine ocenjene vrednosti za javno naročanje gradenj, pomoči obratovalcem žičniških naprav, pomoči izvajalcem javnih prevozov, …

Poslance še čaka natančnejša obravnava zgoraj omenjenih ter dodatnih predlaganih ukrepov znotraj tretjega protikoronskega paketa, o katerih bomo podrobneje pisali v prihajajočih dnevih in tednih.