Pred obiskom vlade v Podravju: Kateri ukrepi in investicije so bili izpeljani v tej regiji?

Predsednik vlade dr. Miro Cerar bo v sredo, 9. marca, skupaj z ministricami in ministri obiskal Podravje. Tukaj si lahko ogledate celoten program vladnega obiska. Vlada je pripravila tudi pregled realiziranih ukrepov za izboljšanje kakovosti življenja v Podravju. V obdobju celotne finančne perspektive Evropske skupnosti 2007-2013 je bilo podprtih 189 projektov v skupni višini več kot 127 milijonov evrov. Po Zakonu o financiranju občin je v letih 2014 in 2015 Podravje prejelo dodatnih 5 milijonov evrov, v primeru Mariborske livarne Maribor d.d. pa je vlada z državno pomočjo v lanskem letu ohranila 470 delovnih mest.

V letih 2014 in 2015 je ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi prispevalo 34 milijonov evrov in tako podprlo 50 projektov v skupni vrednosti 65 milijonov evrov.  V letih 2014 in 2015 je isto ministrstvo skupno 61-im podjetjem izplačalo za nekaj manj kot 10,4 milijona evrov bruto državnih pomoči.

Iz naslova spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico je regija v 2014 in 2015 prejela 4,9 milijona evrov. V letu 2016 je za Maribor s širšo okolico zagotovljenih skupaj 4,7 milijona evrov nepovratnih sredstev in 7,7 milijona evrov povratnih sredstev, v letu 2017 pa 2,6 milijonav evrov nepovratnih sredstev in 7,7 milijona evrov povratnih sredstev. V novembru 2015 je bilo objavljeno tudi javno povabilo Prvi izziv 2015, ki omogoča zaposlitev zaposlitev 2.859 mladim brezposelnim iz vzhodne Slovenije. Za njihovo zaposlitev bodo delodajalci iz vse Slovenije lahko prejeli subvencijo 7.250 evrov. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 30. junija 2016.

Med večje infrastrukturne projekte na tem področju spada modernizacija železniške proge Dolga Gora – Poljčane, Slovenska Bistrica – Pragersko in Pragersko – Hodoš. V posodobitve železniške povezave Dolga Gora – Poljčane in Slovenska Bistrica – Pragersko je bilo vloženih 53,5 milijonov evrov. Poleg tega je bila izvedena modernizacija železniške povezave Pragersko – Hodoš, ki delno poteka tudi po območju Podravja. Skupna vrednost te investicije je znašala 455,3 milijonov evrov. V letu 2015 je bil zaključen tudi projekt posodobitve letališča Maribor, ki je znašal 15,2 milijonov evrov. V Podravju se že izvaja največji infrastrukturni projekt v obdobju 2014-2020, in sicer izgradnja 13,7 km dolgega avtocestnega odseka od Dražencev do MP Gruškovje. Za več kot 180 milijonov evrov vredno investicijo se pričakuje 63,5 milijonov evrov prispevka Kohezijskega sklada. Vloga za odobritev evropskih sredstev je že v obravnavi na Evropski komisiji.

Izvedena je bila energetska sanacija Univerzitetnega kliničnega center Maribor. Ministrstvo za zdravje je UKC Maribor dodelilo 4,5 milijona evrov nepovratnih sredstev. Urgentni center je bil uradno odprt 19. novembra 2015 kot tretji urgentni center v mreži desetih urgentnih centrov v RS. Skupaj se bo za dejavnost Urgentnega centra UKC Maribor na letni ravni financiralo nekaj več kot 5 milijonov evrov. V proračunu je zagotovljen tudi denar za začetek gradnje Urgentnega centra Ptuj. Izgradnja Urgentnega centra Ptuj je predvidena v Načrtu razvojnih programov za evrov leti 2016 in 2017. Vrednost projekta po projektih za izvedbo znaša 3, 3 milijona evrov.

Na področju kulture si ministrstvo prizadeva tudi za čim hitrejše sprejetje Zakona o nujnih investicijah 1,5 milijona na področju kulture, ki bi omogočil zagotovitev sredstev za obnovo nekaterih občinskih kulturnih spomenikov na območju Podravja. Za 14 projektov v vrednosti 34,5 milijona evrov so bila pridobljena evropska nepovratna sredstva iz finančne perspektive 2014-2020. Ti projekti bodo pomembni za razvoj kulturnih nevladnih organizacij in izboljšanje položaja samozaposlenih v kulturi, saj bodo pripomogli k spodbujanju kulturnega kreativnega sektorja.

Več o ukrepih v Podravju na področju gospodarstva, zaposlovanja, infrastrukture, zdravstva, kulture, energetske sanacije, okolja, kmetijstva, zaščite in reševanja si lahko preberete TUKAJ.

ukrepivlade