Poslanski skupini SDS in SNS s predlogom o posvetovalnem referendumu o globalnem dogovoru o migracijah zavajata in strašita

Poslanski skupini SDS in SNS sta pred časom v Državni zbor vložili predlog za razpis posvetovalnega referenduma o Globalnem dogovoru o migracijah, ki je bil sprejet 10. decembra 2018 na mednarodni konferenci v Marakešu v Maroku, teden dni kasneje pa še v obliki resolucije Generalne skupščina OZN, ki jo je podprlo 152 držav, tudi Slovenija.

Predlagatelji tako predlagajo posvetovalni referendum o dokumentu, ki je bil že sprejet. Še bolj absurdno je, da hkrati predlagajo vprašanje, ki je zavajajoče in napeljuje h glasovanju proti:“Ali ste za to, da Slovenija pristopi h Globalnemu dogovoru o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, ki izenačuje legalne in ilegalne migracije?”

Globalni dogovor o migracijah je del mednarodnega procesa za ureditev globalnih migracij, ki ga je OZN vodila več let, določa pa več ciljev na tem področju, med katerimi so ureditev pravnega statusa migrantov, zaščita ranljivih skupin, žensk in otrok, spoštovanje človekovih pravic, solidarnost in krepitev dialoga, izmenjava informacij med državami ter preprečevanje nezakonitih migracij in trgovine z ljudmi. Je pravno nezavezujoč dokument, ki ne prinaša novih mednarodnopravnih obveznosti, temveč temelji na že obstoječih mednarodnopravnih instrumentih. V odgovor predlagateljem poudarjamo, da dogovor ne odpira vrat za migracije, da ločuje med legalnimi in nelegalnimi migranti ter da ni v nasprotju z mednarodnim in evropskim pravom. Še več, dogovor ne zavezuje k spremembam nacionalne zakonodaje in poudarja suvereno pravico države, da sama oblikuje lastno migracijsko politiko.

Gre torej za dogovor na svetovni ravni, ki ga podpira več kot 150 držav, med drugim tudi velika večina držav članic Evropske unije. Migrantske problematike namreč ne more nobena država rešiti sama. Zavzemamo se za enoten pristop na področju migracij, tako na evropski kot tudi na globalni ravni. Pravi pristop je sodelovanje, pravi dokaz za to pa je med drugim tudi obvladovanje migrantskega toka v letu 2016, ko je na pobudo Slovenije prišlo do zaprtja t. i. balkanske poti, ki je terjalo sodelovanje z Makedonijo in drugimi državami na tej poti.

»Obžalujemo, da skušajo opozicijske stranke v Državnem zboru že več mesecev dogovor zlorabiti za ustrahovanje in manipulacijo ter za odvračanje pozornosti od drugih pomembnih vprašanj; med drugim tudi z omenjenim predlogom za razpis referenduma,« je v predstavitvi stališča poslanske skupine SMC dejal poslanec mag. Branislav Rajić.

Obžalujemo, da skušajo opozicijske stranke v Državnem zboru že več mesecev dogovor zlorabiti za ustrahovanje in manipulacijo ter za odvračanje pozornosti od drugih pomembnih vprašanj!

V SMC prav tako ne razumemo, zakaj opozicijske stranke tako silovito nasprotujejo temu dokumentu, ki ureja migracije, saj je bila ravno vlada Janeza Janše tista, ki je v letih 2006 in 2007 s podpisom različnih sporazumov (kot so npr. Rabatski sporazum in Skupna strategija Afrika-EU o migracijah) zavezala Slovenijo, da mora vsaki 2 leti sodelovati pri oblikovanju in izvajanju Akcijskih načrtov o migracijah in razvoju.

Pri predlogu ni zanemarljivo tudi dejstvo, da je sprejemanje tovrstnih nepogodbenih mednarodnih aktov, kot je Globalni dogovor o migracijah, v pristojnosti vlade in ne zahteva odločanja v Državnem zboru. Državni zbor lahko v skladu z Zakonom o referendumu in ljudski iniciativi pa lahko razpiše posvetovalni referendum zgolj o vprašanjih iz svoje pristojnosti, kar je v svojem mnenju potrdila tudi Zakonodajno-pravna služba DZ.

V poslanski skupini SMC menimo, da Slovenija je in mora ostati varna država. Vlada mora preprečevati nelegalne migracije ter skrbeti za varnost naših državljank in državljanov. A hkrati mora Slovenija pomagati ljudem v stiski. Posamezne begunce, ki izpolnjujejo pogoje, mora sprejeti in obravnavati po ustreznih postopkih.

»Globalni dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah je predvsem izraz volje velike večine držav, da sodelujejo in se koordinirajo pri soočanju z aktualnimi migracijskimi tokovi. Pri tem pa ne vpliva na veljavne postopke in ureditev v posameznih državah. Tako mora Slovenija še naprej odgovorno varovati svojo mejo, ki je tudi del zunanje schengenske meje,« je poudaril poslanec Rajić, ko je napovedal, da bo poslanska skupina SMC glasovala proti predlogu.