Igor Zorčič: Poslanci SMC z namenom zagotavljanja višjih standardov varnosti v prometu predlagamo dva poslanska zakona

Parlamentarni odbor za infrastrukturo, okolje in prostor danes obravnava dva zakonska predloga, ki ju je v zakonodajni proces vložila poslanska skupina SMC.

V poslanski skupini Stranke modernega centra smo bili namreč seznanjeni s perečo problematiko neodgovorne rabe koles z motorjem oz. t.i. mopedov ter slabe ureditve nadzora nad temi vozili. Zato smo poslanci SMC pripravili in v zakonodajni postopek vložili novelo Zakona o motornih vozilih in novelo Zakona o pravilih cestnega prometa.

Predsednik Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor Igor Zorčič ob obravnavi novih zakonodajnih rešitev poudarja, da morajo po mnenju poslancev PS SMC »biti vsa vozila, ki so udeležena v prometu, tudi tehnično ustrezna, torej tehnično pregledana. Žal imamo veliko število nezgod v prometu in mislim, da je pomembno tudi, da lahko identificiramo odgovorno osebo. Pomembno je, da so vozila zavarovana, da lahko oškodovanec dobi odškodnino, ne pa da to ostane nekakšno sivo polje, kot doslej. Posebej pozdravljam uvedbo obvezne čelade za osebe do 18. leta starosti, saj se mi zdi, da na ta način prispevamo tudi k ozaveščanju pomena nošenja čelade«.

Poslanec Igor Zorčič, prvopodpisani poslanec pod noveli zakona o pravilih cestnega prometa ter zakona motornih vozilih še dodaja: »Z jasno opredelitvijo terminološke razlike med kolesi s pomožnim motorjem in mopedi, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, sledimo cilju zagotavljanja višjih standardov varnosti v prometu. Namen predlogov je, da se uvede obveznost evidentiranja teh vozil (mopedov do 25 km/h) oz. registracije, ki vključuje obvezno dokazilo o izvoru in lastništvu vozila, dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti ter obvezen tehnični pregled. Na ta način je mogoče zagotoviti večji nadzor nad lastništvom teh vozil, kar vodi v zmanjšanje števila kršiteljev cestno prometnih predpisov, lažjo identifikacijo in sledljivost prekrškarjev ter zmanjšanje števila kraj. Predvsem pa zagotavlja varnejšo uporabo teh vozil in vseh posredno vključenih v cestnem prometu«.