Poslanska skupina SMC zopet izrazila podporo redefiniciji minimalne plače

Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide razpravlja o spremembah in dopolnitvah Zakona o minimalni plači. V poslanski skupini SMC predlog redefinicije minimalne plače podpiramo, ker je pravično, da se delavcem ob minimalni plači ločeno izplača tudi dodatek za nočno, nedeljsko in praznično delo. Poslanec Saša Tabaković je danes vnovič poudaril, da »nas načelo enakosti zavezuje tudi k spoštovanju različnosti, kar pomeni, da moramo za enako delo biti vsi enako plačani, upoštevajoč različno obremenjenost posameznika pri delu, kot je delo v manj ugodnem delovnem času, in ga temu primerno tudi drugače ovrednotiti. V nasprotnem primeru govorimo o izkoriščanju in neenakosti.

Minimalna plača mora biti najnižji možni znesek, ki ga delavec prejme za opravljeno delo in za polni delovni čas. Dodatki za nočno in nedeljsko delo ter delo med prazniki, naj bodo zato izvzeti iz minimalne plače«. Poslanka Tanja Cink je dodala, da »Državni zbor ne sme postati prostor v katerem se bodo reševala nesoglasja med socialnimi partnerji. Danes se ne postavljamo ne na stran sindikatov ne na stran delodajalcev; naša skupna naloga je, da zaščitimo najšibkejše delavce, ki so tu v nepravičnem položaju«.

Ker se, poleg že izpostavljenega socialnega vidika, zavedamo tudi pomena makroekonomskih učinkov redefinicije minimalne plače, smo se v poslanski skupini in stranki SMC že pred tedni zavzeli za celovit pristop k reševanju obravnavane problematike in napovedali sodelovanje pri pripravi spremljevalnih ukrepov za ohranjanje konkurenčnosti gospodarstva, še posebej na področju davkov in prispevkov ter prestrukturiranja bremen javnih sredstev. Naš skupen cilje mora biti, in je, ustvarjanje novih delovnih mest, gospodarski razvoj in država blaginje. Državni zbor je že septembra na plenarnem zasedanju na predlog PS SMC opravil splošno razpravo, kjer so poslanci SMC enotno podprli predlagane spremembe.