Poslanska skupina SMC s terensko sejo v Kočevju nadaljuje projekt “SMC z ljudmi”

Poslanci SMC so v ponedeljek ,15. maja 2017, izvedli drugo terensko sejo, tokrat v kočevski regiji. Tudi na pobudo lokalnih predstavnikov Stranke modernega centra v širši kočevski regiji, so se poslanci SMC seznanili s potekom ključnih projektov, ki jih je vladi dr. Mira Cerarja uspelo pripeljati v Kočevje v obdobju zadnjih dveh let. ”Modernizira se kočevska infrastruktura, razvijajo se inovativni projekti, odpirajo se nove zaposlitvene možnosti. Lahko bi upravičeno trdili, da Kočevje postopoma, a zanesljivo izgublja oznako pozabljenega mesta Slovenije. Poslanci SMC smo prepričani, da je to šele začetek ponovnega razvoja mesta in njegovih okoliških krajev, ki jih bogatijo številne in raznolike danosti. Izjemno me veseli, da se speča princesa jugovzhodne Slovenije po dolgih letih globokega spanja končno prebuja”, je svoje vtise ob obisku zaokrožila vodja poslanske skupine SMC, dr. Simona Kustec Lipicer.

Poslanci SMC so si sicer v sklopu terenske seje ogledali več lokacij. Prva skupina poslancev SMC, ki jo je vodil poslanec Simon Zajc, si je ogledala del gradbišča, kjer poteka obnova železniške proge Grosuplje – Kočevje ter se seznanila z najnovejšimi inovativnimi projekti podjetja Melamin d.d. Z rekonstrukcijo kočevske železniške povezave, ki je bila skoraj pol stoletja zaprta, se ponovno odpira potniška povezava, modernizirala se bo tudi železnica za tovorni promet, ki ga tukajšnje gospodarstvo zelo potrebuje.

Kot je izpostavil poslanec Zajc je ”bila odločitev vlade za podporo modernizaciji kočevske infrastrukture nedvomno zgodovinska, saj prinaša razbremenitev cestnih povezav, kar bo znatno vplivalo na večjo prometno varnost, krepilo inovativne gospodarske potenciale regije ter nenazadnje celostni razvojni potencial širše kočevske regije”.

Ogledu gradbišča železniške proge je sledila predstavitev projektov podjetja Melamin d.d., kateremu je vlada v preteklosti že dodelila 1.5 milijona evrov nepovratnih sredstev za projekt, znotraj katerega bodo ustvarjena dodatna delovna mesta. Odlična praksa, ki jo to podjetje izkazuje, se je potrdila tudi v predstavitvi najnovejših projektov, ki so bili predstavljeni poslancem, vključno z novejšim projektom visoke tehnologije, kjer gre za postopek pridobivanja lesnega plina in drugih derivatov iz lesnih ostankov ter manjvrednega lesa.

Druga skupina poslancev SMC si je ogledala lokacijo, kjer se bo zgradil Center Yaskawe za Evropo. Poslanci so to investicijo družno označili kot velik razvojni napredek, tako za širše kočevsko gospodarstvo, kot za kočevsko prebivalstvo, saj se bo z vzpostavitvijo centra odprlo približno 200 novih, visoko kakovostnih delovnih mest.

”Yaskawa je – poleg investicije Magna Steyer v Podravski regiji – jasen dokaz, da imamo Slovenci potrebno znanje, ki ga iščejo tudi tuji investitorji. Zato je potrebna takšna politika, ki odpira vrata razvoju. In to je naši vladi dr. Mira Cerarja uspelo. S številnimi prizadevanji ter aktivnostmi je Slovenija postala tujim investitorjem prijazno okolje, kar je na dolgi rok ključno za razvoj naše skupne prihodnosti”, je ob obisku izpostavil vodja druge skupine poslancev SMC, Saša Tabaković.

Tretja skupina poslancev SMC, ki jo je vodil dr. Mitja Horvat, je obiskala romsko naselje Mestni log ter se seznanila s predlogi predstavnikov lokalnih skupnosti za vključevanje Romov v družbo ter ustrezno socializacijo od predšolskega obdobja dalje. Določeni premiki na področju urejanja položaja romske skupnosti so bili v zadnjih letih že storjeni, zato je po tej poti potrebno stopati tudi naprej. Krepijo se dobre prakse ter proaktivni pristopi določenih občin pri integraciji romske skupnosti, za prihodnje pa je potrebno prepoznati in sprejeti sistemsko dolgoročne ukrepe.

”Poslanci SMC še posebej pozdravljamo spremembe Zakona o romski skupnosti, ki jih pripravlja vlada v dialogu s stroko, romsko skupnostjo in občinami. Ravno tako kot pozitiven premik naprej v poslanski skupni SMC ocenjujemo ustanovitev posebne medresorske delovne skupine, ki bo pripravila pregled trenutnega stanja prostorske problematike po posameznih romskih naseljih ter predloge za njihovo reševanje,” je ob zaključku obiska romske skupnosti izpostavil poslanec dr. Horvat.