Poslanska skupina SMC pozdravlja spremembe Zakona o prostovoljstvu

V Poslanski skupini pozdravljamo spremembe in dopolnitve Zakona o prostovoljstvu, saj se zavedamo izjemne pomembnosti prostovoljstva v Sloveniji.

Poslanec Dušan Radić je ob obravnavi sprememb na Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo dejal, da je od sprejetja Zakona o prostovoljstvu minilo že več kot štiri leta. Ob tem poslanec ugotavlja, da je »praksa izvajanja zakona pokazala, da nekatere zakonske določbe preprosto ne omogočajo učinkovitega izvajanja organiziranega prostovoljstva«. Zato je cilj danes obravnavanih sprememb »poenostavitev poročanja o opravljenem prostovoljskem delu, ureditev izvajanja prostovoljskega dela v javnih zavodih in pa nekatere manjše spremembe, denimo odprava dodatnih administrativnih bremen«.

Izpostavil je, da bodo po novem organizacije, ki izpolnjujejo vse zakonsko določene pogoje, poročale AJPES-u o opravljenem prostovoljskem delu in se vpisale v vpisnik prostovoljskih organizacij. V ta vpisnik se bodo lahko vpisali tudi izvajalci javnih služb, ki bodo sprejeli poseben prostovoljski program, zanje pa bodo veljale enake pravice in obveznosti kot za prostovoljske organizacije.

Dodal je, da je dobrodošla sprememba tudi ta, da se »opredeljuje t.i. korporativno prostovoljstvo, to je aktivnost zaposlenih v določenem podjetju, ki jim delodajalec omogoča, da v času svojega delovnega časa po lastni odločitvi opravljajo delo v širšo korist«.