Poslanska skupina SMC bo podprla zvišanje cenzusa za brezplačna osnovnošolska kosila

Stališče poslanske skupine SMC je, da je dostopnost šolske prehrane potrebno omogočiti vsem otrokom, ne glede na socialni položaj posameznika. Trenutno so do subvencioniranega kosila upravičeni zgolj otroci iz družin, kjer družinski član prejme približno 180 EUR prihodka, zato bodo poslanci SMC podprli dvig cenzusa za brezplačno kosilo v osnovni šoli.

Erika Dekleva je v današnji razpravi izpostavila:

Nedopustno je, da starši nimajo dovolj denarja, da otrokom plačajo šolsko prehrano.

Ob tem je poslanka opozorila, da je k reševanju tega problema potrebno pristopiti tudi z drugih strani, saj višje subvencije v celoti ne rešujejo problema revščine med otroki.

Poslanci so v svoji razpravi opozorili, da si moramo v prihodnosti prizadevati tudi za zmanjšanje količine zavržene hrane v osnovnih šolah in vrtcih ter izboljšati posameznikov odnos do hrane. Predlog zakona zagotovo terja tehten premislek tudi v luči zagotavljanja vzdržnosti javnih financ, povečanja števila prijav na kosilo in posledično povečanja potreb po kadrovskih ter tehničnih kapacitetah šol. Ne glede na to pa poslanci SMC ostajajo neomajni na stališču:

Nič ne sme zmanjšati našega prizadevanja za to, da bodo otroci iz šol prihajali siti.