Poslanska skupina SMC bo glasovala za enakopravnost na področju zakonskih zvez

Poslanska skupina SMC podpira enakopravnost na področju zakonskih zvez, zato v današnji razpravi argumentirano podpira in bo glasovala za novelo Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.

Z novelo zakona bodo urejene socialne in ekonomske pravice, kar je Ustavno sodišče že dvakrat naložilo zakonodajalcu, zato tudi hitri postopek sprejemanja.

Z novelo ZZDR se izenačujejo pravne, ekonomske in socialne pravice za istospolne pare. Novela po mnenju poslancev SMC ustrezno ureja položaj skupnosti dveh oseb istega spola, ki to skupnost konstituirata s sklenitvijo zakonske zveze ali izven zakonske skupnosti in jima na ta način omogoča medsebojne pravice in dolžnosti. Novela zakona ureja zakonsko zvezo dveh oseb in njunih medsebojnih pravic in obveznosti, nikakor pa ne daje posebnih pravic, ki bi izhajale iz spolne usmerjenosti. Tako ne daje niti pravice do posvojitve otrok. Zakonci namreč nimajo pravice do posvojitve, ampak imajo samo možnost, da kandidirajo. Za istospolne zakonce in izven zakonske partnerje sprejem novele celo zaostruje pogoje za posvojitev, saj bi po sprejemu novele morala otroka posvojiti oba zakonca, medtem ko po obstoječi ureditvi lahko to stori vsaka polnoletna oseba sama. Istospolni par bi sicer imel možnost, v primeru, da bi želel posvojiti otroka, da kandidira in izpolniti vrsto pogojev. Glede na to pa, da je eden izmed pogojev tudi primernost okoliščin za otroka, bodo pristojni centri za socialno delo od primera do primera ocenjevali, kakšna skupnost je v posameznem primeru najbolj primerna za otroka in kakšna je v njegovo največjo korist. V Sloveniji čaka v vrsti za kandidiranje za posvojitev otroka 572 parov (sredina leta 2014), na leto je okrog 40 posvojitev. Pot do morebitne prve posvojitve za istospolne pare v Sloveniji je zato še zelo dolga.

V petek, 13. februarja, je v Ljubljani potekalo prvo omizje v okviru novoustanovljenega Kluba SMC, ki bo iskal odgovore na izzive s področja človekovih pravic in svoboščin. Omizja z naslovom »Enakopravnost v zakonski zvezi – samo še korak« so se udeležili predsednik DZ dr. Milan Brglez, predstavnik iz društva informacijski center Legebitra Miha Lobnik, Nataša Sukič iz društva Škuc in dr. Matej Tašner Vatovec, poslanec Združene levice, ki je predlagateljica novele. Ustavnopravni vidik procesa sprejemanja novele je orisal nekdanji ustavni sodnik dr. Ciril Ribičič, stališče pristojnega ministrstva oziroma vlade pa državna sekretarka Martina Vuk. Izkušnje držav, ki že imajo takšno ali podobno pravno ureditev, kakršna je v postopku sprejemanja v državnem zboru, je predstavila podpredsednica skupine evropskih liberalcev ALDE Lousewies van der Laan. V občinstvu je bila tudi evropska komisarka mag. Violeta Bulc, ki je prizadevanja za konkretno zakonodajno izpeljavo ustavnih in splošno sprejetih človekovih pravic in svoboščin, podprla v kontekstu skupne evropske zavezanosti tem pravicam.

Danes spremljamo razpravo v živo tudi na družbenih omrežjih, predvsem na Twitterju na temo #danljubezni.