Poslanka Vojka Šergan: V poslanski skupini SMC podpiramo predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin v prvi obravnavi

»Potrebno je ločiti sistem množičnega vrednotenja nepremičnin in sistem njihove obdavčitve. Množično vrednotenje je del nepremičninske infrastrukture države, samostojen večnamenski sistem, ki ga država lahko uporabi za vse namene za katere potrebuje informacijo o tržni vrednosti nepremičnin v povezavi z odločanjem o vsebinah, ki so v javnem interesu. Torej, za socialne transfere, razlastitve, zavarovalnice, banke, obdavčitve in drugo,« je na današnji seji glede Predloga zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin v prvi obravnavi poudarila poslanka Vojka Šergan.

Množično vrednotenje nepremičnin omogoča vsem istovrstnim nepremičninam naenkrat določiti čim bolj natančno oceno tržne vrednosti. Nov zakon je potreben, »da se naslovijo očitki Ustavnega sodišča Republike Slovenije o neustavnosti trenutno veljavnega zakona, to je kršitev načela zakonitosti in pomanjkljiva ureditev pravne varnosti lastnika nepremičnine pri določanju vrednoti le-te, če se te vrednosti uporabijo za obdavčitev nepremičnin,« je dejala poslanka. Dodala je, da »v mandatu te vlade zakon o davku na nepremičnine ne bo uveden. Bo pa nov zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin omogočil boljšo podlago za njegovo uveljavitev, kot jo predvideva obstoječi zakon.

Predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin predvideva ureditev pravil, postopkov in meril za množično ocenjevanje vrednosti nepremičnin v Republiki Sloveniji za namene obdavčenja in druge javne namene, določene z zakonom.