Poslanka Vojka Šergan: S paketom novel davčnih zakonov se zmanjšuje obremenitev dela

Na zadnji dan novembrske seje so poslanci Državnega zbora sprejeli paket novel štirih davčnih zakonov.

»Ključna novela se nanaša na zakon o dohodnini. Ta prinaša davčno razbremenitev zaposlenih, ki so napoteni na delo v drugo državo, saj je za delavce, ki jih slovenska podjetja pošljejo na delo v tujino, določeno 20 odstotno znižanje davčne osnove od bruto dohodka,« je povedala poslanka Šergan. Razbremenitev je omejena na 1000 evrov na mesec in velja tako za napotitve v Slovenijo kot iz nje. Poslanka je dodala, da se »z novelo zvišuje posebna osebna olajšava za študente na raven splošne olajšave pri dohodnini, pomembna novost pa je tudi oprostitev plačila dohodnine od 13. plače in božičnice do višine povprečne plače v Sloveniji, ki je nastala na pobudo koalicijskih strank.« Namen novele zakona o dohodnini je izboljšana konkurenčnost Slovenije z odpiranjem novih delovnih mest in ustvarjanjem dodane vrednosti znanja, ki ga posamezniki prinesejo iz tujine.

Davčne novosti se nanašajo tudi na normirance. Novela zakona o dohodnini vsebuje ukrepe za omejitev zlorab v sistemu normiranih odhodkov iz dejavnosti, ki pa so zapisani tudi v noveli zakona o davku od dohodka pravnih oseb. »Za normirance ostaja 80 odstotkov priznanih stroškov in 20 odstotna obdavčitev osnove, so pa na novo določeni pogoji za obvezen izstop iz te obdavčitve, če bo imel zavezanec v dveh zaporednih letih skupno več kot 300.000 evrov prihodkov. Prihodki povezanih oseb se bodo po novem seštevali, z namenom preprečevanja zlorab,« je dodala poslanka Šergan.

Zaradi naštetih sprememb je bila potrebna tudi novela zakona o davčnem postopku, ki poleg omenjenih novosti prinaša nekatere poenostavitve v sistemu plačevanja davkov, ter novela zakona o davčnem potrjevanju računov, po kateri bo na željo zavezancev omogočeno, da tudi po izteku prehodnega obdobja, ki se izteče konec tega leta, namesto davčnih blagajn za izdajo računov še naprej uporabljajo vezane knjige računov.