Poslanka Vlasta Počkaj: Z novelo Zakona o pacientovih pravicah do zdravstvenih storitev v okviru razumnega časa

»S predlaganimi spremembami Zakona o pacientovih pravicah želimo zagotoviti kakovostno, varno in pravočasno zdravstveno obravnavo pacientov. Z uvedbo eNapotnice zagotavljamo optimizacijo naročanja, poleg izboljšanja dostopnosti do zdravstvenih storitev pa se v zakonu ureja tudi nadzor pri zagotavljanju pacientovih pravic in obveznosti. S ciljem večje zaščite pacienta se namreč uvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem Zakona o pacientovih pravic,« je na današnji redni seji Državnega zbora ob obravnavi zakona o izpostavila poslanka Vlasta Počkaj.

S čakalnimi dobami v zdravstvu se sooča mnogo držav z javnim zdravstvenim sistemom, gre za resen in kompleksen problem. Vlada je za skrajševanje čakalnih dob do danes namenila 54 milijonov evrov, dodatno pa izvaja tudi enoletni projekt za skrajševanje čakalnih dob in povečanje kakovosti zdravstvene obravnave, za katerega je namenjeno 36 milijonov evrov. Dolgoročno reševanje težav v zdravstvu pa ni moč reševati le s finančnimi injekcijami, ampak je treba sistem optimizirati sistemsko. Le tako lahko dosežemo večjo transparentnost pri vodenju čakalnih seznamov, boljši nadzor in bolj odgovorno vodenje vseh vključenih v zdravstveno storitev, od izvajalca do pacienta.