Poslanka Vlasta Počkaj: S spremembami zakona o nalezljivih boleznih želimo dvigniti precepljenost in zaščititi najšibkejše člane naše družbe

»S ciljema dvigniti stopnjo precepljenosti vsaj na stopnjo 95% precepljenosti, kar v skladu z medicinsko doktrino omogoča kolektivno imunost, ter zagotoviti varno okolje za otroke in odrasle, ki zaradi medicinskih razlogov ne morejo biti cepljeni, je bila v parlamentarno proceduro 31. januarja 2018 vložena novela zakona o nalezljivih boleznih« je na današnji novinarski konferenci dejala prvopodpisana pod novelo zakona, poslanka Vlasta Počkaj.

Število otrok, ki niso cepljeni, zadnja leta narašča. »Precepljenost upada in je že pod kritično mejo 95%, kar povzroča izbruh in širjenje nalezljive bolezni in zmanjšanje kolektivne imunosti, tako v Sloveniji kot v sosednjih državah« je kot osrednji povod za vložitev novele zakona pojasnila poslanka ter poudarila, da »je z novicami o obolelih in celo mrtvih postala naša javnost upravičeno zaskrbljena«.

V noveli so predlagane ključne novosti:

1. Uvedba dodatnega programa v eRCO(register cepljenih oseb) – takojšen dostop in vpis cepljenih in necepljenih oseb v centralni bazi podatkov, upravlja NIJZ, obvezno beleži morebitne opustitve – nemedicinski razlogi posreduje na inšpektorat za zdravje. Poenostavi se postopek prijave, odpravi administrativne ovire, zmanjša obremenitev zdravstvenih delavcev z dokumentacijo in razbremeni zdravnike represivne vloge.

2. Staršem oz. skrbnikom se onemogoča vložitev predloga za opustitev cepljenja neposredno na komisijo za cepljenje. Vložitev predloga za opustitev cepljenja iz medicinskih razlogov poda le cepitelj. Interes otroka in njegova ustavna pravica do zdravja je nad pravico starša, da o njem odloča v skladu s svojimi prepričanji oz. v nasprotju z uradno sprejeto medicinsko doktrino.

3. Omejitev vpisa necepljenih otrok brez medicinskega razloga v javne vrtce in javno sofinancirane zasebne vrtce – dosežemo učinek na javno zdravje – učinkovitejša je precepljenost, posledično je učinek varnega okolja za najšibkejše člane naše družbe.

4. Omejitev vpisa kandidatov za šolanje v srednjih šolah in fakultetah za delo v vzgoji, izobraževanju, zdravstvu in socialno-varstvenih zavodih, ker morajo imeti opravljeno cepljenje proti ošpicam, mumpsu, rdečkam, oslovskemu kašlju in hepatitisu B.

Dijaki in študenti, ki se izobražujejo za zdravstveni poklic in nimajo opravljenega obveznega cepljenja , ne bodo smeli opravljati praktičnega pouka.

5. Starši, ki odklonijo obvezno cepljenje svojih otrok iz nemedicinskih razlogov, so se dolžni udeležiti individualnega izobraževanja in svetovanja, ki ga izvaja NIJZ.

Poslanka je poudarila, da je prepričana, »da se bo s predlaganimi spremembami zakona o nalezljivih boleznih doseglo želeno precepljenost in zaščitili najšibkejše člane naše družbe«. Pri tem pa je še izpostavila, da je potrebno »ohraniti obvezno cepljenje kot ukrep v javnem interesu, ki v globaliziranem svetu ščiti cepljeno populacijo in tiste, ki zaradi medicinskih kontraindikacij ne smejo biti cepljeni in bi zaradi izpostavljenosti povzročiteljem nalezljivih bolezni tvegali res
ne zdravstvene zaplete, pogosto celo smrtno nevarne.«