Poslanka Vlasta Počkaj ob svetovnem dnevu zdravja: V ospredje postavljamo pravice, dolžnosti in potrebe pacientov

”Zdravje je naša največja dobrina, ki jo znamo ceniti šele takrat, ko jo izgubimo. V Stranki modernega centra se tega zelo dobro zavedamo. Že od začetka našega mandata vlagamo vse napore v izboljšanje zdravstvenega sistema, ki se od leta 1992 ni bistveno spremenil. Se pa je v teh letih spremenila družba. Zaradi tega se je Ministrstvo za zdravje lotilo spreminjati zakonodajo, kar podpiramo tudi v poslanski skupini Stranke modernega centra. S temi spremembami želimo poudariti veljavo javnega zdravstva, omogočiti boljše financiranje, boljšo dostopnost, kakovost, solidarnost in transparentnost celotnega sistema ter posledično skrajšati čakalne vrste. V ospredje postavljamo pacientove pravice, dolžnosti in potrebe,” je ob današnjem svetovnem dnevu zdravja dejala poslanka Vlasta Počkaj.

Izrazila je prepričanje, da bomo s konsenzom in strpnostjo vseh deležnikov pri sprejemanju predlagane zdravstvene zakonodaje dosegli zastavljen cilj v dobro vseh, predvsem v dobro pacientov. ”Kot pomembno bi omenila tudi včeraj sprejet Posebni vladni projekt za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave,” je še povedala poslanka.