Poslanka Vesna Vervega: Zaveze SMC, podane na terenski seji realizirane. Povezujemo ključne lokalne in državne deležnike za razvoj Spodnjega Podravja

”Včeraj so se predstavniki Ministrstva za kulturo sestali s predstavniki Društva za oživitev gradu Borl. Sklenili so, da bo še ta mesec opravljen pogovor tako s člani omenjenega Društva, kot tudi z Občino Cirkulane, s ciljem dogovora o upravljanju interpretacijske točke na gradu Borl po izvedbi investicije s strani Ministrstva za okolje in prostor. Uresničujemo torej že tretjo zavezo, ki smo jo podali na terenski seji poslanske skupine SMC v Spodnjem Podravju,” je dejala poslanka Vesna Vervega. Prvi dve zavezi sta bili realizirani že v mesecu aprilu.

”Smo šele na začetku novega obdobja za grad Borl. Predvsem pa bo sedaj pomembna dinamika izvajanja predvidenih aktivnosti, potrebno bo tudi dobro aktivno sodelovanje med službami na Ministrstvu za kulturo, Ministrstvu za okolje in prostor, Ministrstvu za infrastrukturo ter Službo Vlade za razvoj in kohezijo,” je povedal občinski koordinator SMC Cirkulane Jernej Golc.

Prva zaveze terenske seje je bila realizirana že 5. aprila 2017. Kot je po takratnem delovnem srečanju s predstavniki Delovne skupine za razvoj Haloz na Ministrstvu za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo dejala poslanka Vesna Vervega, ”smo sklenili dogovor, da bodo predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter Slovenske turistične organizacije opravili delovni obisk Haloz. Tako si bodo lahko ustvarili jasno sliko glede področja Haloz in tamkajšnjega turističnega potenciala.” Ob takratnem srečanju je poslanka Vojka Šergan izpostavila tudi, da bo Ministrstvo za gospodarstvo imenovalo predstavnika, ki bo tesno sodeloval z različnimi lokalnimi združenji na območju Haloz. ”Tako bo storjen korak naprej pri realizaciji predlogov za razvoj gospodarstva in turizma v Halozah,” je poudarila Šerganova.
Več glede uresničene prve zaveze terenske seje si lahko ogledate TUKAJ.

Že 19. aprila 2017 pa je prišlo do srečanja med Delovno skupino za razvoj Haloz in Direktoratom za informacijsko družbo. Srečanje je bilo po besedah poslanke Vervega organizirano na osnovi danih zavez poslanske skupine SMC na terenskem obisku Spodnjega Podravja in Haloz glede vzpostavitve širokopasovnega interneta na tem območju. Kot je dejala, ”so na srečanju prisotni začrtali prve korake za realizacijo projekta vzpostavitve širokopasovnega interneta na tem območju. S tem smo začeli uresničevati še eno izmed zavez, danih na terenski seji poslanske skupine v Spodnjem Podravju” je dejala poslanka Vesna Vervega. Projekt Vzpostavitve širokopasovnega interneta na območju Haloz predstavlja ključni skupni projekt za razvoj Haloz.
Več glede druge zaveze terenske seje si lahko ogledate TUKAJ.