Poslanka Vesna Vervega za Glasilo Občine Pesnica: Prizadevam si, da bi ministri spoznali našo regijo

Prispevek poslanke Vesne Vervega v Glasilu Občine Pesnica.

Za mano sta dve leti in pol trdega dela, ki ga prej nisem poznala, naporov, pritiskov, nabiranja izkušenj in nenehnega javnega izpostavljanja številnim bolj ali manj neupravičenim kritikam in pritiskom. A ko se tako oziram nazaj, z veseljem ugotavljam, da se počasi, a zanesljivo kažejo sadovi mojega delovanja v tem času.

Prizadevam si, da bi ministri, ki delujejo v vladi, spoznali našo regijo in prisluhnili tako vodstvu občine kot tudi gospodarstvenikom, vinogradnikom, kmetom in seveda vsem občanom pri uresničevanju njihovih projektov.

Mojemu vabilu na delovne sestanke in obiske so se odzvali predsednik vlade dr. Miro Cerar, ki nas je obiskal julija lani, ob odprtju poslanske pisarne v Pesnici. Minister za gospodarstvo, g. Zdravko Počivalšek, je obiskal našo občino že dvakrat. Bil je v poslovni coni Pesnica, si ogledal vinsko klet Dveri Pax, v mesecu decembru pa se bo ponovno srečal z gospodarstveniki z namenom, da se pogovorijo o konkretnih rešitvah in pomoči malim podjetnikom v poslovni coni Pesnica.

Na Ministrstvu za gospodarstvo se pospešeno urejajo postopki za revitalizacijo in prenos upravljanja zgradbe znotraj Štajerskega tehnološkega parka, ki že vrsto let ni v uporabi.

Minister za infrastrukturo, dr. Peter Gašperšič, je ob obisku spoznal predvsem problematiko naše cestne infrastrukture. Zato so se v naši občini v zadnjih dveh letih zgodili pomembni premiki. Naj jih nekaj naštejem:

– Skozi pesniški rondo se lahko že od lanske jeseni zapeljete brez vinjete, saj je izvzet iz vinjetnega sistema; S tem se je končno uresničila več let stara pobuda nekaterih civilnih iniciativ;

– Začela se je obnova državne ceste Pesnica

–Šentilj, ki bo dokončno obnovljena v naslednjih dveh letih;

– Občino je na mojo pobudo obiskalo vodstvo Direkcije RS za infrastrukturo in prisluhnilo predlogom občine oziroma župana o infrastrukturnih projektih v naslednjih letih;

– Obnova državne ceste Kungota –Jurij in Vosek–Jakobski Dol –Jurovski Dol, ki je v celoti predvidena v naslednjih dveh letih;

– Nadaljujejo se postopki za rekonstrukcijo ceste v Dolnji Počehovi;

– Obnova obstoječe železniške proge in gradnja novega, drugega tira Maribor–Šentilj.

Načrti za obnovo obstoječe železniške proge in umestitev drugega tira med Mariborom in Šentiljem so v fazi priprave projektov. Občina Pesnica ter delovna skupina, ki je bila ustanovljena v ta namen, sta podali pripombe in predloge na Direkcijo RS za infrastrukturo. Direktor Direkcije RS za infrastrukturo se je na mojo pobudo sestal s člani te delovne skupine, ki zastopajo mnenje KS Pesnica, in z nekaterimi občinskimi svetniki ter prisluhnil predlogom v zvezi z obnovo obstoječe trase železniške proge Maribor–Šentilj, ki poteka skozi občino Pesnico. Tako je bil upoštevan predlog v zvezi z nekaterimi nivojskimi prehodi. Prav tako si prizadevam, da se bodo v Državnem prostorskem načrtu upoštevale pripombe in predlogi krajanov pri umestitvi drugega železniškega tira na tej trasi, predvsem v zvezi z ureditvijo podzemnih voda.

Tudi na drugih področjih se z veseljem odzivam na pobude krajanov ali mestnih svetnikov in podpiram dobre projekte za ljudi. Eden od teh je pilotni projekt Bivalne enote na kmetiji, ki je eden od naših ključnih projektov, za katerega je še posebej odgovorna njegova pobudnica gospa Slavica Klemenčič. Verjamemo, da bo v kratkem realiziran. Njegov cilj je, da se bodo starostniki namesto v domu za ostarele lahko odločili za bivanje na kmetiji.

Prav tako podpiram pobudo občinskega svetnika, dr. Milana Zormana, da se pod razcepom Dragučova pridobi zemljišče za ureditev poligona za trial, gorska in BMX-kolesa. Tako bi številnim mladostnikom omogočili koristno in bolj zdravo preživljanje prostega časa. V teku je urejanje dokumentacije v zvezi z upravljavskimi pravicami ter možnostjo najema ali odkupa parcel s strani Društva za razvoj podeželja Slovenskih goric – Mravljica. Člani Društva, ki jih vodi ga. Nuške Sergo, želijo z različnimi dogodki (prireditve, okrogle mize) popestriti dogajanje v naši občini.

Spoštovani občanke in občani! Kot sem se do sedaj, se bom tudi v prihodnje odzivala na vaše pobude, ki bodo pomenile korak k večji kvaliteti našega skupnega življenja. Še naprej si bom po svojih najboljših močeh prizadevala zagotavljati pogoje, v katerih si bo vsak s svojim lastnim delom lahko zagotovil dostojno in zadovoljno življenje. Vsem vam, kakor tudi vašim najdražjim, želim zadovoljno, zdravo in uspešno leto 2017!