Poslanka Vesna Vervega se je v Moskvi srečala s Primožem Šeligo, veleposlanikom RS v Rusiji

Poslanka Vesna Vervega se je kot opazovalka udeležila parlamentarnih volitev v Rusiji. Na sedežu slovenskega veleposlaništva v Moskvi jo je sprejel tudi veleposlanik Primož Šeliga. Veleposlaništvo ima poleg Rusije akreditacijo še za 6 držav nekdanje Sovjetske zveze tj. Belorusijo, Kazahstan, Turkmenistan, Tadžikistan, Uzbekistan in Kirgizistan.
Veleposlanik ocenjuje, da je sodelovanje med Rusijo in Sloveniji na vseh ravneh dobro, vendar je možnosti za razširitev le tega še veliko.
Slovenija je privlačna tako za ruske investitorje, kot tudi za turiste, ki pogrešajo bolj celovito in bogato turistično ponudbo. Prav tako pravi, da na ruskem tržišču trenutno deluje malo slovenskih podjetij. Kot osnovni razlog navaja kapital, ki ga je potrebno vložiti za zagon dejavnosti v Rusiji, rezultati pa se pokažejo šele po nekaj letih delovanja. Med ključnimi vzroki tudi so še vedno izrazite kulturne razlike in nujno poznavanje ruskega jezika. Prav zaradi slednjega si veleposlanik s sodelavci že nekaj let prizadeva za ustanovitev Kulturnega centra v Rusiji s sedežem v Moskvi, ki bi lahko imel multiplikativne učinke tudi na gospodarstvo.
“Podpiram ustanovitev Kulturnega centra, ki bi pomembno obogatil sodelovanje med državama tako na področju različnih vrst umetnosti, kot tudi na področju izobraževanja. Prav tako bi s svojim delovanjem posredno prispeval h krepitvi gospodarskih vezi. Prizadevala si bom, da se bodo pogori v tej smeri še okrepili”, pravi poslanka.

vesna_vervega_primoz_seliga_rusija