Poslanka Vesna Vervega: Priznavanje neformalnih kvalifikacij je pomembna zmaga predloga o slovenskem ogrodju kvalifikacij

Državni zbor danes razpravlja o predlogu zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij, ki je rezultat večletnega sodelovanja in usklajevanja med številnimi deležniki, saj vzpostavitev nacionalnega ogrodja in njegovo umeščanje v evropsko kvalifikacijsko ogrodje poteka že od leta 2005. Poslanska skupina SMC pozdravlja ta ključni zadnji korak Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in predlog zakona enotno podpira.

Poslanka Vesna Vervega je v imenu Poslanske skupine SMC poudarila, da predlog zakona pomembno določa enotno dogovorjen sistem za razvrščanje kvalifikacij v ravni glede na učne izide posameznika. Opisnik za vsako raven zajema tri kategorije učnih izidov, to so znanja, spretnosti in kompetence. Prav tako se znotraj posamezne ravni, poleg formalno zaključenega izobraževalnega programa, upoštevajo še poklicne in dodatne kvalifikacije. Poslanka Vervega je dodatno izpostavila, da je »možnost vključevanja in priznavanja kvalifikacij pridobljenih izven formalnega sistema izobraževanja tj. neformalno pridobljenih kvalifikacij pomembna zmaga tega predloga«. Namreč neformalno pridobljene kvalifikacije so še posebej pomembne, saj pomembno dopolnjujejo usposobljenost posameznika na določenem strokovnem področju.
S predlogom zakona se dodatno omogoča priznavanje kvalifikacij slovenskih državljanov v vseh evropskih državah, saj bosta slovensko in evropsko ogrodje primerljiva in kompatibilna. Na spričevalu ali diplomi bo poleg ravni slovenskega, zapisana tudi raven evropskega ogrodja kvalifikacij, za visokošolske kvalifikacije pa tudi raven evropskega ogrodja visokošolskih kvalifikacij.

Posebej zahtevno za Ministrstvo je bilo doseči usklajenost, transparentnost in povezanost izobrazbe, poklicnih in dodatnih kvalifikacij med aktualnimi, iztekajočimi se in preteklimi vzgojno-izobraževalnimi programi. Nekateri programi kot npr. visoka strokovna izobrazba ali znanstveni magisterij so v izteku svojega izvajanja oziroma se ne izvajajo več, posamezniki s to vrsto izobrazbe pa bodo na trgu dela prisotni še več desetletij. »Z zakonom se umeščajo tudi kvalifikacije, ki so bile pridobljene pred letom 1991, kar je pomembno z vidika pravic posameznih nosilcev kvalifikacij in preglednosti le-teh na trgu dela«, je dejala poslanka Vervega.

Poslanka Vervega dodatno pozdravlja dejstvo, da predlog zakona pomembno povezuje izobraževanje in trg dela, zagotavlja primerljivost in prepoznavnost pridobljenih kvalifikacij v Sloveniji s kvalifikacijami v drugih državah EU, povečuje transparentnost sistema kvalifikacij v naši državi ter zagotavlja kakovost vseh že obstoječih in dodatnih kvalifikacij. Iz teh razlogov Poslanska skupina SMC predlog zakona podpira.