Poslanka Vesna Vervega med slavnostnimi govorniki na 10. obletnici študijskega programa “Ekološko kmetijstvo” na FKBV Univerze v Mariboru

Poslanka Vesna Vervega, ki je po izobrazbi profesorica in je preden je zasedla poslanski mandat poučevala na II. Gimnaziji Maribor, je bila ob rektorju Univerze Maribor dr. Tičarjem, govornica na Slavnostni akademiji ob 10. obletnici izvajanja študijskega programa »Ekološko kmetijstvo« na Univerzi v Mariboru Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede. Poslanka, ki je članica Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Državnem zboru, kjer je še posebej dejavna na področju spodbujanja ekološkega kmetijstva in skrbi za ureditev statusa starejših kmetovalcev, je prav tako prispevala članek, ki je ob tej priložnosti izšel v zborniku fakultete.

Fakulteta pomembno prispeva k umestitvi ideje zdravega življenja v širši slovenski prostor za kar se ji je poslanka v svojem nagovoru zahvalila za trud in prizadevanja, ki ga katedra za ekološko kmetijstvo te fakultete vlaga v promocijo in raziskovanje te oblike kmetijstva v Sloveniji. Kot je zapisala v svojem kratkem prispevku za zbornik je fakulteta: »zelo pomemben vidik ozaveščanja o pomenu varne in zdrave hrane, prisotnosti vsebin ekološkega načina pridelovanja hrane v izobraževalnem sistemu v celotni vertikali. Je pomemben nosilec informiranosti in ozaveščanja javnosti o pomenu eko živil z vidika varstva in zdravja, označevanja ter certificiranja oziroma potrjevanja ustreznosti živil, še posebej pa ima pomembno dodano vrednost znanstveno raziskovalno delo, ki ga izvajajo nosilci posameznih predmetov na katedri in prenašajo rezultate raziskav v prakso, s čemer prispevajo k izboljšanju učinkovitosti ekološkega kmetijstva«.

Poslanka se zaveda, da bo potrebnega še veliko napora, da bo ekološko kmetovanje v Sloveniji doseglo svoj pravi namen in bo ustrezno cenjeno. Dokler živimo v izobilju in smo zdravi se pomembnosti ekološko pridelane hrane skorajda ne zavedamo in kot je povedal eden izmed ekoloških kmetovalcev »Hrana ni draga, je dragocena.« Pot do ustreznejše veljave ekološke hrane ni lahka, vendar nam bo skupaj uspelo širiti idejo in razvijati ekološko kmetijstvo, saj bomo le z ekološkim kmetovanjem prispevali k zdravemu življenjeskemu okolju, čisti pitni vodi in eko hrani, zaradi česar bo lahko Slovenija postala ekološki vrt Evrope, je še povedala predstojnica programa izobraževanja.