Poslanka Vervega ob sprejemu dijakov iz Beijinga: “veseli me, da so se dijaki odločili za obisk Slovenije in Državnega zbora”

Poslanka Vesna Vervega je danes v Državnem zboru sprejela dijake iz Ljudske Republike Kitajske, ki se v Sloveniji na II. gimnaziji Maribor mudijo na mednarodni izmenjavi. Poslanka Vervega pozdravlja dejstvo, da slovenske šole sodelujejo v tovrstnih mednarodnih izmenjavah, saj se tako dijaki naučijo sprejemati različnost in osvajajo ključna znanja o drugih državah skozi osebne neformalne stike. Take izkušnje bogatijo dijake in jih oblikujejo v odprte ter razgledane posameznike, poudarja poslanka Vervega.

Poslanka je v uvodnem pozdravnem nagovoru dijakom izrazila svoje zadovoljstvo, da so se v sklopu že tradicionalne mednarodne izmenjave med II. gimnazijo Maribor in Beijing Foreign Languages School odločili za obisk Državnega zbora. Poslanka Vervega meni namreč, da je prav, da mladostniki, ki stopajo na svojo študijsko in poklicno pot, sodelujejo ter sooblikujejo svojo prihodnost tudi tako, da se aktivno vključijo v delovanje družbe tudi na politični ravni in postanejo aktivni državljani.

Dijaki so spoznali Državni zbor, poslanka Vervega pa jim prikazala svoje delovno mesto in jih seznanila z delom poslanca v Sloveniji. Dijaki so obiskali tudi prostore poslanske skupine SMC, ki je največja poslanska skupina v zgodovini Slovenije.

Dijaki so z zanimanjem spoznavali Državni zbor Republike Slovenije in obljubili, da se v Slovenijo še vrnejo.

FullSizeRender (22)

FullSizeRender (21)

IMG_3573