Poslanka Urška Ban, kjer je volja, tam je pot: izvozna spodbuda malim pivovarjem, znižanje trošarin, odprava administrativnih ovir, podpora gorskim kočam in turističnim kmetijam!

Poslanke in poslanci so danes na seji Odbora za finance in monetarno politiko obravnavali vladni predlog zakona o trošarinah, sejo je vodila predsednica odbora Urška Ban, na seji so sodelovali poslanke in poslanci SMC Tilen Božič, Maruša Škopac, Vojka Šergan, mag. Bojan Krajnc, mag. Dušan Verbič, dr. Mitja Horvat, Irena Grošelj Košnik, Dušan Radič, Andreja Potočnik, mag. Lilijana Kozlovič, Branko Zorman, Jani Möderndofer. Novela zakona o trošarinah prinaša pomembne administrativne poenostavitve in manjše stroške pri izpolnjevanju trošarinskih obveznosti. Vladni predlog povsem na novo uvaja status malega proizvajalca piva, ki jim bo po sprejetju zakona trošarinsko breme zmanjšano za polovico.

Predsednica Odbora za finance in monetarno politiko Urška Ban opozarja, da je za slovenski red včasih značilna nepotrebna administracija in birokracija, ki v vsakdanjem življenju onemogočajo kakovostno delo poslovnih subjektov. Zato je bila odprava administrativnih ovir ključno vodilo pri pripravi Zakona o trošarinah. Odpravlja se denimo redna obveznost mesečnega vlaganja obračuna trošarin, če trošarinska obveznost v tistem mesecu ni nastala. To je še posebej obremenjevalo male gospodarstvenike, ki s trošarinami poslujejo le občasno, poudarja poslanka Ban. Uvaja se tudi elektronsko vročanje zahtevkov za vračilo trošarine, s čimer se zmanjšuje birokracijo tako na strani države kot na strani zavezancev, izpostavlja poslanka Urška Ban.

Na področju obdavčitve alkohola se uvaja status malega proizvajalca vina in piva. “Ta dva statusa sta izredno pomembna za možnost slovenskih malih proizvajalcev piva in vina, da lahko konkurirajo tudi na tujih trgih. Ta status jim omogoča, da lahko pošiljajo izdelke v druge članice EU brez plačane trošarine oz. v sistemu odloga plačila trošarine,” je poudarila poslanka. Medtem ko se na področju obdavčevanja vina ohranja ničelni znesek trošarine, pri pivu za male proizvajalce vlada predlaga 50-odstotno znižanje trošarine, ki jo sedaj plačujejo.

Na področju žganja se na novo ureja sistem malih proizvajalcev žganja. Za določeno količino žganja se namreč omogoča 50-odstotno plačilo trošarine. Za tiste, ki doslej niso imeli prijavljene dejavnosti, ampak so zgolj kuhali žganje, to pomeni nekoliko višjo obveznost, za kmete, ki opravljajo dopolnilno dejavnost, pa to pomeni znižanje obremenitve.

Poslanka Urška Ban je med pobudniki zakonskih sprememb. K njej je namreč pristopil novomeški gospodarstvenik Blaž Mrhar z enostavnim vprašanjem: »zakaj se mora gostinec, ki v žganje zgolj doda denimo borovnice, prijaviti kot pridelovalec alkohola in ob tem plačati trošarino samo zato, da potem zahteva vračilo te trošarine, saj jo je plačal že proizvajalec žganja?« Poslanka je njegovim pomislekom prisluhnila in predlog Zakona o trošarinah predvideva, da po novem gostinec, pa tudi oskrbnik planinske koče ali pa turistična kmetija, ki bo od uradnega proizvajalca kupil žganje in ga potem oplemenitil z zelišči, ne bo več veljal za proizvajalca alkoholnih pijač, torej se mu tudi ne bo potrebno registrirati. Za alkoholne pijače, ki jih spreminjajo z mešanjem, staranjem, aromatiziranjem, dodajanjem, tipiziranjem, barvanjem ali drugim postopkom, ne bo treba oddati obračuna ter plačati trošarine. Trošarino v tem primeru namreč plača že uradni proizvajalec žganja. Poslanka Ban pozdravlja tako sodelovanje z gospodarstvom, saj se skozi sodelovanje lahko rodijo enostavne, hitre in dobre rešitve, o čemer zgovorno priča konkreten primer.