Janja Sluga: Po dolgih letih se bodo začele odpravljati nepravičnosti znotraj plačnega sistema v javnem sektorju

Na današnji seji Državnega zbora je poslanka Janja Sluga poudarila, da se z ”danes obravnavanim Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroških dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju, ki sledi dogovoru med vlado in sindikati javnega sektorja, ureja višina regresa, omejitve pri delovni uspešnosti, zamik napredovanj in možnost nižjega vplačila kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.”

Povečana sredstva na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju so v največji meri namenjena tistim javnim uslužbencem, ki so v nižjih plačnih skupinah in živijo najtežje. Del sredstev pa se bo namenil za odpravo plačnih anomalij. ”Pomembno se nam zdi tudi, da se po dolgih letih začnejo nepravičnosti znotraj plačnega sistema odpravljati. Z dogovorom so tako vlada kot sindikati javnega sektorja dokazali, da smo sposobni poiskati ustrezne kompromisne rešitve. Te rešitve po dolgih letih varčevanja pomenijo izboljšanje položaja javnih uslužbencev, po drugi strani pa še vedno ohranjajo vzdržne javnofinančne okvire,” je poudarila poslanka.

Po oceni poslanske skupine SMC ”sta obe pogajalski strani izkazali maksimalno pripravljenost za sklenitev dogovora, v nadaljevanju dialoga ter pogajanj pa tudi odgovorno ravnanje. Sklenili sta kompromis, ki je dober tako za javne uslužbence kot tudi za državo”, je dejala poslanka Sluga.

V dogovor so vključene varovalke tako glede soglasja pri temeljnih vprašanjih plačne in zakonodaje o javnih uslužbencih kot v povezavi z dogovorom z zdravniki. ”Sicer pa se nam v poslanski skupini SMC zdi pomembno, da vsi skupaj, tako vladna kot sindikalna stran, pa tudi državni zbor, sodelujemo za dobro države. Oblikovati in sprejemati moramo ukrepe, s katerimi bomo dosegli blaginjo za vse prebivalce in državljane,” je še izpostavila Sluga.