Poslanka Sluga in LO Celje organizirali srečanje Vlade in nevladnega sektorja

Lokalni odbor SMC Celje je v sodelovanju s poslanko Državnega zbora Janjo Sluga danes v Osrednji knjižnici Celje organiziral srečanje Vlade in nevladnega sektorja. V okviru predstavitve predloga Zakona o nevladnih organizacijah s strani državnega sekretarja Ministrstva za javno upravo dr. Nejca Brezovarja so postavili cilje za dolgoročno krepitev partnerskega odnosa med vladnim in nevladnim sektorjem, spodbujanje vloge aktivnega državljanstva in neposredne participacije ljudi pri pripravi predpisov in krepitev povezovanja med nevladnimi organizacijami v regiji.

Na okrogli mizi so bili tudi direktor Centra nevladnih organizacij Slovenije Goran Forbici in predsednica Regionalnega stičišča NOVUS dr. Selma Filipančič Jenko. Nevladni sektor v največji meri še vedno predstavljajo društva, katerim so predstavniki Ministrstva za notranje zadeve odgovarjali na vprašanja.

Poslanka Janja Sluga je v uvodu poudarila izjemen pomen nevladnih organizacij, ki so zaradi vrednot na katerih temeljijo, temeljni povezovalni dejavnik družbe. Zato je partnerski odnos med Vlado in NVO izjemnega pomena.

Po predstavitvi Zakona in dobrih praks delovanja NVO v regiji, so prisotni sprejeli zaključke in zaveze, da Ministrstvo za javno upravo izpostavljene pripombe in predloge upošteva pri pripravi predloga Zakona o nevladnih organizacijah, partnerstvo med NVO in Vlado v Savinjski regiji se krepi z rednim dialogom in pomočjo drug drugemu, kjer povezovalno vlogo prevzame tudi poslanka Sluga in ministrstva in da se lokalne skupnosti pozove k oblikovanju enotne politike in ciljnega financiranja NVO.