Poslanka Potočnik ob svetovnem dnevu potrošnikov: potrošniki se moramo zavedati svojih pravic

Danes obeležujemo Svetovni dan pravic potrošnikov, ki ga praznujemo v spomin na vizionarski govor predsednika ZDA J. F. Kennedyja, ki je na ta dan leta 1962 kot prvi voditelj katerekoli države v nagovoru spregovoril o potrošnikih in njihovih pravicah. Leta 1983 je 15. marec tudi uradno postal svetovni dan pravic potrošnikov. Predsednica Odbora za gospodarstvo Andreja Potočnik ob tem opozarja, da se moramo potrošniki sami zavedati svojih pravic. Pri tem kot ključno izpostavlja samo ozaveščenost potrošnikov.

Poslanka Andreja Potočnik opozarja, da se večina potrošnikov še danes ne zaveda svojih pravic in jih ne uveljavlja, četudi jim to zakonodaja zagotavlja. Izpostavlja, da Zakon o varstvu potrošnikov določa (37.c člen), da ima potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, pravico od prodajalca zahtevati, da odpravi napako na blagu, ali da vrne del plačanega zneska, ali da blago z napako zamenja z novim blagom ali da vrne plačani znesek. To so pomembne pravice, ki se jih mora ozaveščen potrošnik zavedati, poudarja poslanka Potočnik.

Poslanka Potočnik dodaja, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v skladu z oktobra lani uveljavljenim zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov vzpostavilo tudi register izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov. Ministrstvo je hkrati objavilo njihov seznam, ki je dostopen na:
http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/notranji_trg/sektor_za_varstvo_potrosnikov_in_konkurence/seznam_izvajalcev_irps/

Seznam izvajalcev bo ministrstvo sproti dopolnjevalo z vpisi drugih izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov, ki so že ali še bodo zaprosili za vpis v register glede na izdane odločbe v skladu z zakonom. Z vzpostavljenim registrom so tudi slovenski potrošniki in ponudniki dobili možnost hitrega, učinkovitega in cenovno dostopnega izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kadar spora niso uspeli rešiti z neposrednimi pogajanji, dodaja poslanka Potočnik. Hkrati obstaja tudi brezplačno svetovanje potrošnikom, ki je na voljo na: 0808899.