Poslanka Murgel: Najbolj pomembno je, da bodo sredstva namenjena za celovito obravnavo, ne le za posamezno področje

Najbolj pomembno je, da v pilotnem projektu celostne obravnave otrok s posebnimi potrebami sodelujejo strokovnjaki vseh treh bistvenih področij, vzgoje in izobraževanja, zdravstva in sociale, je poudarila poslanka dr. Jasna Murgel ob vladni odločitvi, da podpre javni razpis »Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev« in tako omogoči pilotni projekt.

Prvotno je bil namreč predlog oblikovan le za pridobitev evropskih sredstev za vrtce, na pobudo poslanke dr. Murgel so k sodelovanju povabili še drugi dve najpomembnejši področji, centre za socialno delo, ki odločajo o pravicah otrok, in zdravstvo, ki spremlja razvoj otrok od vsega začetka.

Evropski socialni sklad bo prispeval 80 odstotkov celotne vrednosti oziroma nekaj več kot 1,5 milijona evrov za projekt, s katerim bodo preizkusili osnovne rešitve celostne obravnave otrok s posebnimi potrebami, pojasnjuje dr. Murgel.

Dr. Murglova je lani junija s podporo 68 poslank in poslancev iz sedmih poslanskih skupin ter samostojni poslanec v predhodno obravnavo v državnem zboru vložila osnutek Zakona o zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami. Z zakonom želi obstoječe pomoči v Sloveniji povezati v enoten sistem, pri čemer se osredotoča na družino kot celoto in ne le na otroka.

V tem trenutku potekajo intenzivna usklajevanja med vsemi tremi ministrstvi, poslanci in strokovnjaki o dokončnem besedilu predloga zakona, je pojasnila dr. Murgel.

Iz vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so danes sporočili, da so izdali odločitev o podpori za javni razpis »Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, ki ga bo v kratkem objavilo Ministrstvo za zdravje, znaša dobrih 1,9 milijona evrov. Evropski socialni sklad bo prispeval 80 odstotkov celotne vrednosti oziroma nekaj več kot 1,5 milijona evrov.

Razvojne ambulante v Sloveniji nudijo zgodnjo obravnavo in nadaljnjo pomoč otrokom z motnjami v razvoju, ki jo izvajajo predvsem strokovnjaki medicinske stroke. S ciljem zagotovitve celovite obravnave otrok s posebnimi potrebami, ki vključuje tudi pomoč njihovim družinam, bodo v okviru projektov vzpostavljeni t. i. multidisciplinarni timi. Otroci in njihove družine bodo tako deležni medicinske, pedagoške in psihosocialne pomoči, ki bo prispevala k preprečevanju zdrsa v revščino in socialno izključenost.

Multidisciplinarni timi, ki bodo delovali kot mobilne službe, bodo sodelovali tudi z vzgojitelji predšolskih otrok v vrtcih. Tovrstna pomoč pa bo prav tako na voljo predšolskim otrokom, ki ne obiskujejo vrtca.

Z različnimi oblikami pomoči bo omogočeno pravočasno načrtovanje in priprava na vključevanje otrok v vzgojno-izobraževalne institucije.

Na javni razpis se bodo lahko prijavili javni zdravstveni zavodi, ki bodo morali k sodelovanju v projektu povabiti konzorcijske partnerje (javne vrtce oziroma vrtce s koncesijo, v določenih primerih tudi javne zdravstvene zavode).