Poslanka Murgel: Z danes vloženim Predlogom zakona o celostni obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami želimo pripomoči k izboljšanju položaja teh otrok

”Kot mati otrok s posebnimi potrebami se zavedam kako zelo je pomembno, da ima družina s takšnimi otroki podporo države. Menim, da je namen funkcije poslanca pripomoči k izboljšanju položaja drugih ljudi. Zato me izjemno veseli, da smo poslanci večjega dela poslanske skupine SMC skupaj z več poslanskimi skupinami danes vložili Predlog zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami,” je ob vložitvi predloga zakona dejala poslanka SMC, dr. Jasna Murgel.

Kot je pojasnila v svetu poznamo različne definicije t.i. zgodnje obravnave. Vsem definicijam pa je skupno vsaj dvoje: (i) individualizirani program je bistven element zgodnje obravnave, ki povezuje medicinski, socialni in edukacijski vidik in (ii) zgodnja obravnava traja od rojstva do vstopa v šolo. Otrokom s tveganjem zaostajanja v razvoju lahko s sistemi zgodnje obravnave omogočimo podporo, njihovim staršem pa večje zaupanje v lastne sposobnosti.

Predlog zakona celostno ureja večdisciplinarno obravnavo predšolskih otrok s posebnimi potrebami, otrok z rizičnimi dejavniki in njihovih družin. ”Gre za obravnavo otrok v predšolskem obdobju – torej od njihovega rojstva do vstopa v šolo. S predlogom zakona želimo za te otroke in njihove družine zagotoviti in nadgraditi storitve zdravstva, socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja. Tako jim bomo zagotovili celostno obravnavo,” je poudarila dr. Jasna Murgel. Kot je dodala je pri skrbi za otroke s posebnimi potrebami ključno, da se njihove težave oziroma posebne potrebe odkrijejo čim prej ter se otrokom in tudi staršem takoj zagotovi ustrezna pomoč.

V Sloveniji po sedanji ureditvi zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami poteka v razvojnih ambulantah. Poslanka je opozorila, da timi v teh ambulantah niso zadostni, kar onemogoča ustrezno strokovno delo in večkrat povzroča nezadovoljstvo staršev. ”Zato bomo s Predlogom zakona ustvarili centre za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami. Razvojne ambulante bodo torej preoblikovane tako, da bo strokovni tim razširjen z dodatnimi strokovnjaki s področja zdravstva, sociale in izobraževanja. V tim bodo poleg večjega števila zdravstvenega osebja vključeni tudi specialni pedagog, klinični psiholog in socialni delavec. Mreža centrov za zgodnjo obravnavo bo javno dostopna in regionalno razporejena. Centri se bodo povezovali s skupino za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami v vrtcih in s pristojnim centrom za socialno delo. S tem želimo zagotoviti, da bodo otroke s posebnimi potrebami, rizičnimi dejavniki in njihove družine na povezan in usklajen način obravnavale službe oziroma institucije iz najpomembnejših področij življenja, tj. šole, zdravstva ipd. Njihova dejavnost bo tako postala usklajena,” je povedala poslanka dr. Jasna Murgel.

Država bo z začetkom veljavnosti danes vloženega Predloga zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami tudi sofinancirala vrtce s prilagojenim programom, kar je po sedanji ureditvi v pristojnosti občin. ”Na ta način bomo občine razbremenili financiranja teh vrtcev v znesku skoraj dveh milijonov evrov,” je izpostavila dr. Murglova.

Predlog zakona bo med drugim uvedel tudi predstavnika družine. Ta bo moral biti član nevladne organizacije in imeti osebno izkušnjo pri skrbi za otroka s posebnimi potrebami. Namen uvedbe predstavnika družine je družini nuditi svetovanje, oporo in jo povezovati z nevladnimi organizacijami. ”S tem želimo okrepili sodelovanje med državo in nevladnimi organizacijami na tem področju. Finančna sredstva za predstavnika družine bo v okviru svojih finančnih sredstev zagotovilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Predstavnik družine bo deloval zgolj na podlagi ustrezne pogodbe, skladno s katero bo upravičen le do plačila dejansko opravljenega dela, ne pa do drugih pravic, ki bi imele naravo delovnega razmerja oziroma podobnih pravic. Predlog zakona predvideva tudi poenostavitev in zmanjšanje administrativnih ovir na področju usmerjanja otrok s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju,” je še poudarila poslanka.

Podpise k predlogu zakona so poleg večjega dela poslanske skupine SMC prispevale poslanske skupine DeSUS, SD, ZL, NSi, poslanca poslanske skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti, mag. Alenka Bratušek in dr. Mirijam Bon Klanjšček iz poslanske skupine nepovezanih poslancev ter nepovezani poslanec Andrej Čuš.

Glede predstavitve vloženega zakona je danes v Državnem zboru potekala tudi novinarska konferenca, ki si jo lahko ogledate TUKAJ.