Poslanka Murgel: Predloga zakona o Sodnem svetu krepi njegovo vlogo in položaj

Poslanka dr. Jasna Murgel je na današnji seji DZ ob prvi obravnavi Predloga zakona o sodnem svetu povedala, da je cilj zakona krovna, jasna in jedrnata ureditev položaja, organizacije, delovanja in pristojnosti Sodnega sveta. Ni pa cilj celovita prenova vloge Sodnega sveta. ”Predlagane rešitve so usmerjene h krepitvi vloge in položaja Sodnega sveta. Namen nekaterih novih pristojnosti na področju sodne uprave ter prenosa pristojnosti v zvezi z disciplinskimi postopki zoper sodnike pa je prispevati k povečanju splošnega zaupanja v pravosodje,” je dejala Murglova.

”V Stranki modernega centra pozdravljamo novost poročanja Sodnega sveta Državnemu zboru. Ustrezen pa se nam zdi tudi večji poudarek javnosti dela Sodnega sveta, ki se bo odražal skozi njegove objavljene odločitve. Prav tako se nam zdi smiselna rešitev, da bosta predsednik ter podpredsednik Sodnega sveta namesto za mandatno dobo enega leta izvoljena za dobo treh let. To bo zagotovilo večjo kontinuiteto dela organa,” je pojasnila poslanka. Obravnavana materija združuje večino obstoječih predpisov o Sodnem svetu v homogeno celoto ter jih dograjuje z nekaterimi temeljnimi konceptualnimi in vsebinskimi rešitvami.