Poslanka Murgel: Cilj novele zakona o pravdnem postopku je pospešitev pravdnih postopkov

”Z danes obravnavano novelo zakona o pravdnem postopku skušamo sprejeti spremembe, ki bodo na eni strani pripomogle k čim bolj pravilni in zakoniti sodni odločbi ter k čim hitrejšem in učinkovitem sodnem varstvu na drugi strani,” je na današnji seji Državnega zbora dejala poslanka dr. Jasna Murgel.

Poslanka je izpostavila, da je Zakon o pravdnem postopku eden bistvenih procesnih instrumentov za razrešitev civilnih sporov. Novela zakona bo pripomogla k modernizaciji pravdnega postopka, k bolj skrbnemu vodenju postopka in k dobri pripravljenosti na naroke. Spremembe novele pa bodo vplivale tudi na izboljšanje kakovosti odločanja. ”Razlog za sprejetje novele zakona o pravdnem postopku pa ni le v potrebi po pospešitvi pravdnega postopka, ampak tudi v odločbah Ustavnega sodišča. S temi odločbami so bile delno ali v celoti razveljavljene nekatere določbe veljavnega Zakona o pravdnem postopku ali pa je bilo ugotovljeno, da je ureditev v neskladju z Ustavo,” je dejala poslanka.