Poslanka Monika Gregorčič s poslanskim vprašanjem ministru Šabedru o zagotavljanju univerzalne dostopnosti do zdravstvene oskrbe

V začetku letošnjega leta so družinski zdravniki zelo nazorno opozorili na svojo preobremenjenost, ko niso več sprejemali novih pacientov in so jih napotovali v druge kraje, kjer naj bi si izbrali osebnega zdravnika.

Meseca maja je bil sprejet Aneks št. 1 k splošnemu dogovoru partnerjev v zdravstvu, v okviru katerega se je spremenila zgornja meja glavarinskih količnikov, ko lahko družinski zdravnik ali pediater začne odklanjati opredeljevanje novih pacientov. Meseca julija pa je bil sprejet še Aneks št. 2, ki predvideva nagrajevanje bolj obremenjenih zdravstvenih timov. »Kljub sprejetim ukrepom pa se državljani še vedno soočajo s problemom, ko pri menjavi osebnega zdravnika ne uspejo dobiti novega, saj jih ti zaradi preobremenjenosti še vedno ne želijo sprejeti. Posledično se s tem slabša tudi dostopnost do zdravstvene oskrbe, pri čemer ne smemo pozabiti tudi zakonsko določene pravice pacienta do svobodne izbire zdravnika,« je opozorila poslanka Monika Gregorčič v svojem poslanskem vprašanju ministru za zdravje Alešu Šabedru.

Po izjemnih težavah v kranjskem zdravstvenem domu se situacija lahko ponovi tudi v Ljubljani, kjer prav vsi zdravniki Zdravstvenega doma Ljubljana presegajo normativ in zato odklanjajo nove paciente. Kljub temu, da so se zdravstveni domovi na kadrovski primanjkljaj odzvali z iskanjem zdravnikov v tujini, je treba upoštevati, da ti zdravniki z delom ne bodo mogli pričeti takoj, saj pridobivanje dovoljenj terja svoj čas. Nedavno je bilo zaslediti tudi informacijo, da nak bi se ma Ministrstvu za zdravje pripravljalo Aneks št. 3, ki bo družinskim zdravnikom prinesel administrativne razbremenitve.

Poslanka Gregorčič je tako ministra vprašala, katere ukrepe še načrtuje za zagotovitev univerzalne dostopnosti do zdravstvene oskrbe za paciente, ki zaradi objektivnih razlogov ostanejo brez osebnega zdravnika in si morajo poiskati novega.