Poslanka Mateja Udovč z vprašanjem o postopkih redarjev

Poslanka Mateja Udovč je v zvezi s postopki občinskih redarjev ob ugotovitvi cestnoprometnih prekrškov na ministrico za pravosodje, Andrejo Katič, in ministra za notranje zadeve, Boštjana Pokljukarja, naslovila ustno poslansko vprašanje.

»Sprašujem vas, ali lahko pooblaščena uradna oseba prekrškovnega  organa Občinskega redarstva po že izdanem obvestilu o prekršku le-tega spremeni v opozorilo, potem, ko na kraju prekrška izve za dodatna dejstva in okoliščine prekrška?«, se je glasilo vprašanje poslanke. Nadaljnje jo je zanimalo, kakšna je pravna narava obvestila o prekršku ob upoštevanju, da je storjeni prekršek neznatnega pomena, pooblaščena uradna oseba pa oceni, da je glede na pomen dejanja opozorilo zadosten ukrep. Poslanka se sprašuje tudi, ali je obvestilo o prekršku že ukrep – glede na to, da nima pravnih posledic, niti možnosti ugovora in zakaj ni enotne prakse na tem področju. »Zakaj občinski redarji na določenih območjih, po že izdanih obvestilih o prekrških, lahko ob upoštevanju zakonskih pogojev, te spremenijo v opozorilo takoj na kraju samem, na drugih območjih pa to ni mogoče?«, je še vprašala ministra.