Poslanka Mateja Udovč z novelo zakona nad neenako obravnavo delavcev javnega sektorja

Poslanka SMC Mateja Udovč je na današnji seji Državnega zbora na ministra za javno upravo Rudija Medveda naslovila vprašanje o anomaliji v Zakonu o delavcih v državnih organih (ZDDO) v zvezi s kriteriji za določanje dodatnih dni dopusta zaposlenemu na otroka. Danes ima velika večina vseh zaposlenih tako v javnem kot realnem sektorju priznan dopust za vsakega otroka do 15 leta starosti, določeni delavci v državnih organih pa so v neenakem položaju, saj je število dni dopusta omejeno navzgor. Ker je poslanka nezadovoljna z odgovorom ministra, je napovedala, da bo sama vložila novelo zakona.

Del uslužbencev javnega sektorja se namreč obravnava po kriterijih ZDDO, ki med drugim v 38. členu določa staršem povečanje dopusta za največ 3 dni, med drugim tudi za otroke do 10 leta starosti, pri tem pa ni važno število otrok. Ta člen določa, da je skupno število dodatnih dni dopusta po vseh treh kriterijih maksimalno 3 dni, ne glede na izpolnjevanje kriterija. Drugi del javnih uslužbencev pa se obravnava po panožnih, kolektivnih pogodbah, pravilnikih, sklepih, ki temeljijo na določilih Zakona o delovnih razmerjih ali pa jih povzemajo, kjer te omejitve ni.

Tako v praksi prihaja do nerazumnih situacij, ko imajo uslužbenci javnega sektorja različne pravice iz delovnega razmerja, kljub temu, da se vsi financirajo iz javnih sredstev. Še več, do razlikovanja prihaja tudi na enakih ali primerljivih delovnih mestih.

Minister je na to temo že dejal, da je to stvar socialnega dialoga s sindikati javnega sektorja. »Najbrž veste, da gre v tem primeru za majhen del javnih uslužbencev, celo manj od 20 % in da največjih sindikatov v javnem sektorju ZDDO ne zadeva,« je komentirala poslanka Udovč. Ker je pri svojem odgovoru vztrajal tudi tokrat, ne da bi bilo razvidno, da bo problematiko skušal razrešiti v kratkem času, je napovedala, da bo sama predlagala spremembo zakona. »Obstoječa pravna ureditev na različne načine obravnava isto pravico javnih uslužbencev, kar pa ni pravično,« je dejala in poudarila, da je najlažji in najkrajši postopek za odpravo krivic na tem področju sprememba zakona. Po vloženi noveli, ki jo poslanka načrtuje po tokratni seji državnega zbora, bo čas tudi za socialni dialog.