Poslanka Mateja Udovč z ministrom za zdravje in predstavniki Gasilske zveze Slovenije o izvajanju Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev

Prostovoljno gasilstvo ima v Sloveniji preko 140-letno tradicijo, prostovoljni gasilci pa so osrednja sila na področju zaščite, reševanja in pomoči. V SMC smo ponosni na to, da se nadaljuje ta tradicija in da se tej plemeniti prostovoljni dejavnosti v tako množičnem številu pridružujejo občani in občanke po posameznih občinah, krajevnih skupnostih oziroma krajih.

Da bi lahko prostovoljno gasilstvo v celoti razvilo svojo operativno pripravljenost – da so sposobni 24 ur na dan ukrepati v primeru nesreč – in s tem zagotovilo občanom in občankam varnost njihovega premoženja in tudi življenj, občine namenjajo znatna finančna sredstva, da se zagotavlja tako njihova usposobljenost kot tudi primerna opremljenost (zaščitna in reševalna oprema ter gasilska vozila).

Pri svojem delu prostovoljni gasilci tvegajo zdravje in svoja življenja, opravljajo ga v svojem prostem času. Zato lahko upravičeno pričakujejo, da bo država ustrezno uredila njihov status prostovoljnega gasilca. Gasilstvo namreč temelji na prostovoljnem gasilstvu, saj je kar 99 % gasilcev prostovoljnih gasilcev, v Sloveniji pa je preko 60.000 prostovoljnih gasilcev.

“Ker je prostovoljno gasilstvo visoko plemenita prostovoljna dejavnost in potrebuje pozornost in pomoč države, je SMC v prejšnjem mandatu predlagala zmanjšanje finančnih obremenitev gasilskih društev in samih prostovoljnih gasilcev. Prisluhnila je Gasilski zvezi Slovenije in na njen predlog je bil 12. 3. 2018 sprejet novi Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev. Največjo novost predstavlja zdravniško spričevalo, ki ga operativnemu gasilcu – na podlagi izjave – izda njegov izbrani osebni zdravnik ali specialist medicine dela, prometa in športa. Zdravniško spričevalo nadomešča zdravniški pregled, ki so ga operativni gasilci po do sedaj veljavnem pravilniku opravljali zgolj pri specialistih medicine dela, prometa in športa. Zdravniške usluge so plačljive. In dilema gasilskih društev je bila, zakaj nekateri prostovoljni gasilci sploh potrebujejo zahteven zdravniški pregled, ki ga opravljajo specialisti medicine dela, prometa in športa, če ne opravljajo najzahtevnejših del na gasilskih intervencijah. Prej omenjene zahtevne zdravniške preglede namreč plačajo prostovoljna društva sama in to jim to predstavlja visok strošek. Slednje naj bi odpravile omenjene spremembe pravilnika. A po nekaterih informacijah prihaja na ravni strokovnih vodij v posameznih zdravstvenih domovih do odločitev, da zdravstveno sposobnost lahko ugotavljajo le specialisti medicine dela, prometa in športa z opravljanjem teh zahtevnih pregledov, kar pomeni, da se zaradi finančnih interesov ignorirajo nameni in cilji sprememb pravilnika iz letošnjega leta,” je dejala poslanka Mateja Udovč. Na njeno pobudo je bil sklican sestanek na Ministrstvu za zdravje, kjer so skupaj z ministrom za zdravje Samom Fakinom, njegovimi sodelavci in predstavniki Gasilske zveze Slovenije iskali in našli rešitve za boljše izvajanje pravilnika.

Delovni obisk pri ministru za zdravje g. Samu Fakinu. Danes sem se z najvišjimi predstavniki Gasilske zveze Slovenije…

Objavil/a Mateja Udovč dne Sreda, 28. november 2018