Poslanka Mateja Udovč: S predlogom zakona o trgu finančnih instrumentov se želi povečati zaščito vlagateljev

Na današnji redni seji Državni zbor RS obravnava predlog Zakona o trgu finančnih instrumentov, ki bo na področju trgovanja s finančnimi inštrumenti kot so delnice, obveznice, izvedeni finančni inštrumenti, omogočil bolj pregledno oziroma transparentno in za vlagatelje bolj varno poslovanje. S tem zakonom se v slovenski pravni red prenaša nov evropski zakonodajni paket na tem področju in podrobnejše ureja že obstoječe pravne institute, pri katerih je bila izkazana potreba za spremembe, ker je praksa pokazala na določene pomanjkljivosti.

Poslanka Mateja Udovč je v predstavitvi stališča poslanske skupine SMC izpostavila, da se z zakonom želi povečati zaščito vlagateljev. Vlagateljem bo nova zakonodaja zagotovila večje varstvo z ukrepi, kot so omejitev provizije, pogoji za opravljanje storitev investicijskega svetovanja, strožje organizacijske zahteve za oblikovanje in posredovanje finančnih produktov, pooblastila za poseganje v finančne produkte in razkritje provizij ter drugih stroškov. Investicijska podjetja morajo namreč delovati v skladu z najboljšimi interesi strank. Prav tako novi zakon podrobneje ureja tudi sistem jamstva za terjatve vlagateljev, ki bo zagotavljal popolno, učinkovito, pregledno in nadzorovano poplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev v primeru stečaja borznoposredniške družbe. Ta sistem je Slovenija uporabila prvič za vlagatelje, ki so izgubili svoje vložke s stečajem borznoposredniške hiše Moja delnica. Sedaj pa bo nagrajen s spoznanji iz tega odmevnega primera iz leta 2016.

»Po naši oceni zakon vsebuje prave ukrepe za zagotavljanje finančne stabilnosti in izboljšanje nadzora finančnih trgov ter zaščito vlagateljev, zato ga bomo na podlagi navedenih argumentov v poslanski skupini SMC podprli,« je dejala ob predstavitvi stališča poslanka Mateja Udovč.