Poslanka Mateja Udovč o prostorski problematiki Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana

Poslanka Mateja Udovč je na današnji seji Državnega zbora ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneju Pikalu zastavila ustno poslansko vprašanje o prostorih Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, ki domuje v ljubljanskih Križankah.

Pripravlja se namreč projekt prenove strehe za potrebe poletnega gledališča v Križankah. Mestna občina Ljubljana in Vlada Republike Slovenije, ki sta trenutna lastnika kompleksa, načrtujeta aktivnosti za rešitev prostorske problematike šole, ob tem pa naj bi se dogovorili o celotnem lastništvu, ki naj bi prešlo na občino.

“Pri tem pa je zaskrbljujoče dejstvo, da je predviden rok za izselitev šole iz Križank že 1. september 2022. Po tem roku bodo prostori v absolutni lasti občine, ki bo uveljavljala svoj lastniški interes. V vodstvu šole obstaja upravičena bojazen, da do tega roka ne bo možno zagotoviti ustreznih prostorov za izvajanje dejavnosti šole,” je poudarila poslanka v poslanskem vprašanju.

Vodstvo šole je na ministrstvo naslovilo dopis z opisom problematike, vendar uradnega odgovora naj ne bi prejelo. Podobno čakajo tudi na odziv predsednika vlade. Po besedah poslanke je odgovornost vodstva šole, da želi pojasnila o zagotavljanju pogoja za delo, ustanovitelja pa, da zagotavlja relevantne podatke.

“Sprašujem vas, v kateri fazi je sporazum med vašim ministrstvom in Mestno občino Ljubljana o prodaji dela kompleksa Križanke, v katerem se trenutno nahajajo prostori Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana? Kdaj je predvidena prodaja tega dela kompleksa? Kako boste, kot ustanovitelj, reševali prostorski problem srednje šole? Ste že pripravljeni za prijavo na urbanistično arhitekturni natečaj? Ali nameravate graditi nov objekt za potrebe šole, ali imate zagotovljena sredstva v proračunu za ta projekt? Kdaj in kam je predvidena selitev srednje šole oz. kako boste reševali ta problem v vmesnem času do dokončne preselitve šole v stalne prostore? Zakaj se hiti s prodajo in posledično povzroča dodatne stroške z najemninami?” je na seji vprašala poslanka Udovč.