Poslanka Maruša Škopac o začetku del na cesti Planica-Rateče: Veseli me, da se izpolnjuje še ena izmed predvolilnih obljub naše regije

Nordijski center Planica je eden izmed projektov, za katerega je Republika Slovenija pridobila več kot 40 milijonov evropskih sredstev. Projekt se je začel v poletnih mesecih 2011 in bo letos decembra zaključen. “Gradnja nordijskega centra je predstavljala dodatno obremenitev ceste Planica-Rateče, zato sem ob nedavnem obisku Ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča v Jesenicah opozorila na dotrajanost te pomembne ceste,” pojasni poslanka Maruša Škopac.

Ob tem da cesta povezuje dva turistična bisera, je namreč ključna tudi za kakovosten dostop do novozgrajenega nordijskega centra. Minister Gašperšič je ostal zvest predvolilni obljubi, da bo SMC svoje napore vložil tudi v izboljšanje državne infrastrukture. Tako bo v teh dneh izvedena preplastitev prvega dela ceste od skakalnic proti Ratečam. “Veseli me, da se izpolnjuje še ena izmed predvolilnih obljub naše regije,” je zadovoljna poslanka.