Poslanka mag. Kozlovič: pričakujemo odgovorno poenotenje politike o Zakonu o referendumu in ljudski iniciativi

Poslanka mag. Lilijana Kozlovič pred glasovanjem o Zakonu referendumu in ljudski iniciativi opozarja, da so spremembe zakona nujne, zato v poslanski skupini pričakujemo odgovorno poenotenje politike o tem vprašanju.

S spremembo Ustave je bil v letu 2013 na predlog poslanskih skupin SDS, SD, Desus, SLS, DL in IMNS zakonodajni referendum urejen na nov način. Spremembe so podprli takrat vsi navzoči poslanci. Ustavni zakon predpisuje, da se Zakon o referendumu in ljudski iniciativi uskladi v enem letu po uveljavitvi sprememb ustave. Spremembe bi morale biti uveljavljene že v letu 2014 in bi to moral storiti prejšnji skic DZ, opozarja poslanka Kozlovič in dodaja, da v tem sklicu Državnega zbora sedijo tudi poslanci tistih strank, ki so v letu 2013 podprli spremembe Ustave. Predvsem pričakujemo njihovo podporo, saj predlog zakona pomeni uskladitev z njihovimi predlaganimi in enotno sprejetimi spremembami.

Poleg ustavnih sprememb, ki narekujejo spremembe zakona, Vlada RS predlaga tudi nekatere druge spremembe, ki izboljšujejo referendumski postopek, poudarja poslanka Kozlovič. Predvidena je uvedba elektronskega postopka zbiranja 40.000 podpisov za podporo zahtevi za razpis referenduma in sicer tako, da po novem ne bo potrebno fizično zbiranje obrazcev podpore in posredovanje le teh predlagatelju.

Poslanka Kozlovič izpostavlja, da nova predlagana ureditev prinaša manjše stroške izvedbe referenduma. Po predlagani ureditvi se namreč zakon, o katerem se bo odločalo na referendumu, ne bo več pošiljal vsem gospodinjstvom, temveč se bo objavil na spletni strani državnih organov. Samo za zadnja dva referenduma bi lahko prihranili kar 120.000 evrov na referendum, opozarja poslanka Kozlovič. Dodatno pa bodo prihranki tudi pri tiskanju obrazcev, ker se uvaja elektronski način zbiranja podpisov na upravnih enotah. Predvidene so sicer tudi enkratne negativne finančne posledice, saj bi se moralo nadgraditi informacijski sistem evidence volilne pravice in sicer v skupni ocenjeni višini 40.000 evrov. Gre pa za enkratni strošek, zaključuje poslanka Kozlovič.

V poslanski skupini SMC predlagane spremembe zakona podpiramo.