Poslanka Ksenija Korenjak Kramar: Priporočila Varuha človekovih pravic je potrebno realizirati zaradi ljudi, katerih človekove pravice so bile kršene

»V poslanski skupini Stranke modernega centra podpiramo predlog priporočila, s katerim Državni zbor vsem institucijam in funkcionarjem na vseh ravneh priporoča, da upoštevajo priporočila Varuha človekovih pravic Republike Slovenije, zapisana v 22. rednem poročilu Varuha človekovih pravic za leto 2016,« je ob predstavitvi stališča dejala poslanka Ksenija Korenjak Kramar. Realizacija novih in tudi neuresničenih priporočil iz preteklih let je pomembna zaradi ljudi, ki so se zaradi različnih kršitev človekovih pravic obrnili na Varuha.

Poslanka je izpostavila pomen priporočil Varuha človekovih pravic, ki »zadevajo Državni zbor tudi neposredno, kot nosilca zakonodajne funkcije, ki je sam varuh človekovih pravic v zakonodajnem postopku. V poslanski skupini SMC smo izjemno zadovoljni, da je Državni zbor na predlog Ministrstva za pravosodje 20. septembra letos potrdil novelo Zakona o varuhu človekovih pravic. Novela razširja pristojnosti Varuha človekovih pravic ter mu omogoča prehod iz državne institucije s statusom B v institucijo s statusom A po Pariških načelih. S tem smo uresničili dolgoletno priporočilo Varuha človekovih pravic, ki je skupaj s stroko opozarjal na nujnost krepitve institucionalnega varstva človekovih pravic v Republiki Sloveniji z institucijo s tovrstnim statusom.«

Ob obravnavi prvega posebnega poročila Varuha o kršitvah človekovih pravic oseb z duševno motnjo pri njihovem neprostovoljnem nastanjevanju in obravnavi v varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov pa je povedala: »V množici težav, s katerimi se srečujemo, lahko hitro spregledamo ali ne namenimo zadostne pozornosti najbolj ranljivim osebam. Glas Varuha je v takih primerih še posebej odločilen in verjamem, da bo tudi v tem primeru naletel na posluh pri nas v Državnem zboru ter pri vladi, da še okrepi napore za iskanje najnujnejših in tudi dolgoročnih sistemskih rešitev za osebe z duševno motnjo, ki morajo biti deležne posebne zaščite in varstva. Poslanska skupina SMC enotno podpira predlog priporočila, ki smo ga sprejeli na Komisiji za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti v pričakovanju, da bo vlada v njem videla dodatno spodbudo za to, da bodo kompleksnosti problematike čim prej pred nami učinkoviti in na spoštovanju ter krepitvi človekovih pravic utemeljeni ukrepi.«