Poslanka mag. Kozlovič v Bruslju na medparlamentarnem srečanju posvečenem vprašanju begunk in prosilk za azil

Predsednica Odbora za notranje zadeve mag. Lilijana Kozlovič se v Evropskem parlamentu v Bruslju udeležuje medparlamentarnega srečanja odborov za pravice žensk, ki ga vsako leto v času okoli Mednarodnega dneva žensk organizira Odbor FEMM. Odbor se posveča predvsem pravicam žensk in vprašanju enakosti spolov.

Med begunci, ki v teh mesecih bežijo v Evropo, so ženske in deklice posebej ranljiva skupina, saj so pogosto še dodatna žrtve diskriminacije in spolnega nasilja. Parlamenti se zato ob Mednarodnemu dnevu žensk posvečajo ukrepom, ki bodo izboljšali položaj begunk in prosilk za azil v priseljenski politiki EU. Poslanka Kozlovič pozdravlja napore Vlade Republike Slovenije, ki posebno pozornost posveča ranljivim ciljnim skupinam, posebej pri obravnavi žensk in mladoletnih otrok. Posebna obravnava ranljivih ciljnih skupin je opredeljena tudi v novem Zakonu o mednarodni zaščiti.

Udeležene so uvodoma nagovorili predsednik EP Martin Schulz, bivša irska predsednica Mary Robinson ter maroško-italijanska aktivistka za človekove pravice Nawal Soufi. V nadaljevanju srečanja bodo potekale delavnice, posvečene trem tematskim sklopom: problematiki nasilja nad begunkami, njihovi zdravstveni oskrbi ter integraciji. Ob koncu srečanja bo prikazan tudi kratki film ‘The Girl Whose Shadow Reflects the Moon’, o življenju sirskih deklic- begunk v Jordaniji.

Letošnjega srečanja, ki je posvečeno vprašanju žensk – begunk in prosilk za azil, se udeležuje 43 poslank in poslancev in 27 poslanskih domov 23 parlamentov, poleg 18 držav članic še Norveška, Albanija, Črna Gora, Srbija in Turčija.